Fonetica

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en español con un tamaño de 1,42 KB

punt articulació:
bilabials:p,b,B,m
labiodentals:f,v,m(llarga)
dentals: t,d,clau de sol, n , l
alveolars:s,z,ts,dz,n,l,r,r palito
palatals: clau, z, tf,dz,n ,yal reves
velars: k,g,alfa, , d

mode articulació:
oclusives: p,b,t,d,k,g
aproximades: B,clau, alfa
fricatives: f,v,s,z,palo,zminuscula
africades: ts,dz,tpalito,dz
laterals:l,l palito, y al reves ,d
vibrants: r ,r palito

Canvis en la sonoritat:ensordiments, o sonorització
En el punt d'articulació: (N) bilabilització,labioden,dentalitzacio,palatitzacio,velaritzacio,
(L)w dentalització, palatitzacio, velaritzacio
Mode d'articulació: oclusives, aproximades,
Altres: enmudiments i geminació

Entradas relacionadas: