foldsds

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en vasco con un tamaño de 12,14 KB

 
 1. Langileen ordezkarien gaitasunak eta bermeak:

 1. Gaitasunak:

 • Enpresaren egoerari buruzko informazioa jaso, besteei azaltzeko.

 • Informazioa jaso,bere iritzia emateko (lanegunaren murrizketak, plantillaren berregituraketak…)

 • Enpresan egiten diren kontratuak ezagutzea, eta haien kopiak jasotzea.

 • Langileek egindako  falta larriei eta jarritako zigorrei buruzko informazioa jasotzea.

 • Lan-hutsegite, lan-
  Istripu eta gaixotasun profesionalei dagokien datuak jasotzeko eskubidea.

 • Hitzarmen kolektiboak negoziatu (Grebak…)

 1. Bermeak:

 • Enpresariak, langileen ordezkariak zigortu baino lehen, espediente bat ireki.

 • langileen ordezkariek enpresan geratzeko lehentasuna dute.

 • Bere funtzioekin erlazionatuta dauden zergatiengatik eszin daiteke langileen ordezkari bat kalera bota.

 • Langileen ordezkariak bere eginkizunak aurrera eramateko ordaindutako lanordu batzuk izango dituzte.

 1. Hitzarmen kolektiboa:

 • Langileei eta enpresariei dagokien lan-baldintza finkatzeko prozedura da.

 • Prozedura hori langileen ordezkarien eta enpresarien artean egiten da.

 • Negoziazio kolektiboaren emaitza hitzarmen kolektiboa izango da.

 1. Hitzarmenaren aplikazio-eremua:

Hitzarmena nori aplikatuko zaion finkatzen du eta negoziatzen dutenak erabakiko dute.

 • Lurraldearen arabera hitzarmena lan zentrua, enpresa, herria, eskualdea, probintzia, elkarte autonomoa, estatukoa izan daiteke. (Hitzarmenaren lurralde eremua da.)

 • Sektorearen arabera, hitzarmenak produkzio arlo bati eragingo dio, industria kimikoari edo irakaskuntza pribatuari adibidez. (Hitzarmenaren eremu funtzionala izango da.)

 • Produkzio sektore bakoitzaren arabera hitzarmenak langile guztiak edo batzuk bakarrik hartu ditzake. (Hitzarmenaren eremu pertsonala da.)

 1. Hitzarmenaren derrigortasuna eta honen aldeak:

Hitzarmenak bere aplikazio eremuan dauden langile eta enpresari guztiei derrigortzen die, hau da, efikazia orokorra du. Hitzarmen bateko aldeak negoziatu dezaketen aldeak dira.

 • Langileen aldetik, sindikatu adierazgarrienak negoziatu dezakete. Beste sindikatu batzuk ere hartu dezakete parte, bere sektoreko enpresa batzordeko edo pertsonal ordezkarien %10 afiliatuta badituzte beti ere.

 • Enpresaren aldetik sektoreko %10 enpresariak eta eragiten dien langileen %10 ordezkatzen dituzte.

 1. Edukia eta iraupena:

Hitzarmen kolektiboak gai desberdinak arautu ditzakete: ekonomikoak, laboralak, sindikalak, lan-baldintzak edota eskubide kolektiboak. Gutxiengo eduki batzuk:

 • Hitzarmena negoziatu duten aldeak, eta hitzarmenaren eremuak. (eremu pertsonala, funtzionala eta lurraldekoa)

 • Hitzarmenak ezartzen duen soldata mailak indarrean ez ipintzeko baldintzak eta modua. Arrazoi ekonomiko, tekniko, antolakuntzako edo produkziokoak egonik, hitzarmenean finkatutako ondorengo gaietako lan baldintzak indarren ez jartzea erabaki daiteke: laneguna, ordutegia eta lan denboraren banaketa, txandakako lan erregimena, ordainketa sistema eta kantitateak, lan sistema eta errendimenduak, funtzioak, GSren prebentzio neurrien hobetzea. Arrazoi ekonomikoak: gaur egungo edo etorkizuneko galerak /Arrazoi teknikoak: produkzio tresna edo bitartekoetan aldaketak

 1. Hitzarmenaren beste eduki batzuk:

Hitzarmenak gai batzuei buruz arduratu behar da: baldintza ekonomikoak, laneko baldintzak… diziplina erregimena, langileak eta beraiek ordezkatzen dituzten erakunde eta enpresarien eta beraien ordezkarien arteko erlazioak.


Entradas relacionadas: