Fol

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,43 KB

 
accio prventiva: evitar danys salut dls treballadors avans que es produieixi. avluacio riscos i accio preventiva (pla prevencio d riscos).
accio prventiva: evitar riscos, avaluar riscos, ergonomia, regular objectius, subistituir perillos x lo k no, planificar accio, col·lectiva >individual, instruir treballadors.
avluacio riscos: informació, identificar, vlorar, analitzar mesures, determinar prioritats, analitzar (avaluacio in), dcumentar.
Probabilitat:alta,mitjana,baixa. Conseqüencies: lleujerament perjudicial, perjudicial, extremadament perjudicial. T(trivial), TO(tolerable), M(Moderat), I(Important), IN(intolerable).
accio preventiva: millorar i corregir deficiencies, avaluar riscos, formacio informacio consulta treballadors, mesures d'emergència i salut, control preventiu, mesures d prevencio, de protecció, cordinació amb altres empreses, normativa interna seguretat, equips d treball, mitjans de proteccio, ordeacio dels mitjans, assignacio de recursos, organitzacio i gestió prevenció.
Organització prevenció: Empresari (curs basic, -6treballadors, activitats no incloses annex i reglament dels serveis de prevenció), Treballadors, servei de prevenció (propi[+500 o x 250 activitats incloses] aliè[entita especialitzada]). nº delegats - 50-100 (2), 500 (3), 1000 (4), 2000 (5), 3000 (6) 4000 (7) 4001+(8). comitè +50 treballadors.
Mesures de prevenció tecniques: seguretat en el treball(AL), higene en el treball(MP), ergonomia(fatiga), psicologia(estrès, insatisfacció)
Mesures de prevenció mèdiques: medicina del treball (preventiva [evitar malelties], curativa [curar al treballador un cop amb la malaltia o lesió], rehabilitadora [fer k el treballador recuperi les facultats]).
Portecció: Obligació(forma:rodona, colors:blanc>blau), prohibició(rodona, vora vermlla, negre>blanc), advertencia (triangular, negre>groc) Evacuació (rectangular, blanc>verd), incendis (rectangular, blanc>vermell).

Entradas relacionadas: