Fol

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Francés

Escrito el en español con un tamaño de 925 bytes

 
DRET LABORAL: regula ls relacions q es realitzen en lambit professional.Fonts:Externes->reglaments comuniaris,directives comunitaries,convnis OIT,convenis bi/multilaterals.Internes->lleis en sntit estricte,nrmes en rang d llei,reglaments,cnvenis colectius,cntracte treball,costum laboral.Gerarquia:constitució->convenis OIT-cnvenis bi/multilaterals->lleis organices->lleis ordinaries->regalments-contracte trbll->costum laboral.Principis nrms laborals:p.nrma min.,p.prooperari,pd la nrma+favorable,p.+beneficiós,p.irrenunciabilitatd dret.Juridicsió:(encarregats)cumpliment nrmativa laboral,solucio conflictos,sanció, aplicació nrma laboral.

Entradas relacionadas: