Fol 10

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,44 KB

 
factors d risc structurals: scala, terra, rampes...
espai d trball:lloc on l treballador duu a trme la sva tasca. san d diseñar sgons l'ús (dimnsions).
prevenir accidnts:señals,ordre i neteja.
factors d risc drivats dl maneig d'ekips:eines,makines, vehicles.
evitar accidnts:star instruït,usar eina adequada i posar atnció.si n es cmpleix,risc d'accidents.
fctors d risc drivats d cndicions mdioambientals:agents físics(llum,humitat),
agents kímics(gas,aerosol,boira,pols,fum). efectes: dpen d la dosi i d la toxicitat.provoken malalties profesionals i accidnts laborals.
agents biològics:esers vius(bcteris,fongs)o structures biològikes(virus)q podn infectar l'organisme.provoken malalties profsionals.risc n hospitals, cntres d salut i feines am el bstiar.
factors d risc drivats d la krrega i orgnitzcio dl trball:
càrrega de treball:esforç q origina risc.la fatiga s una cnsequència i quan s fa crònica(xmanent)produex baix rendimnt,manca d'atnció i envellimen prematur.carrega fisica i mental.
causes d fatiga:postures incòmodes,prcaucions:pauses, canvi de posicio,seients dalçada regulable,eskena recta.
esforç físic:augment dl cnsum denergia i dl ritme cardíac(habitual n cnstrucció i industria).
manipulacio, trnsport i axecament de carregues.
factors derivats de lorganització:alteracions n els treballadors:produides x la jrnada,torns,tasca,ritme d treball, estil d direcció cmbinats mb ls caracteristiks psicologiques.podn ser actives(gneren situcions agresives)o pasives(resignacio,apatia,ansietat)
insatisfaccio laboral i estres:principals alteracions drivades d lorganitzacio.
estrès:situacio d tensio q altera.la krrega d treball ultrapasa la kpacitat dl trballador.snsacio dimpotncia,ansietat,agrsivitat i frustracio.causes de baixa laboral:insatisfaccio laboral i estres.prevencio:modifican lorganitzacio d lempresa i cnseguir una millora d ls cndicions d trball.

Entradas relacionadas: