Fixisme , darwinisme i neodarwinisme

Enviado por Chuletator online y clasificado en Biología

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,49 KB

 

Autopoiesi:


capacitat d'autorenovació

Metabolisme: incorporació de la matèria i energia de l'entorn per l'automanteniment segons les instruccions d'un programa genètic.

Reproducció:


capacitat de crear nous organismes i conservar el programa bàsic de la vida.
Evolució:
canvis en el material genètic i la reorganització d'aquest gràcies a la reproducció sexual.
---------------------
Francesco Redi (1668) primer científic que posa en dubte la teoria de la generació espontània. Louis Pasteur a l'any 1860 va posar fi a la idea de la generació espontània.

Stanley Miler:


realitza un experiment reproduint les condicions ambientals de la Terra primitiva. En el recipient es van formar molècules orgàniques com glúcids, àcids grassos i aminoàcids.
-----------------------

Panspèrmia:


la hipòtesi original de la panspèrmia, proposada per S.A. Arrhenius, suposava que la vida a la Terra es va originar gràcies a la contribució còsmica d'éssers vivents provinents d'algun punt de l'Univers. Aguments; presencia de composts orgànics en alguns metéòrits caiguts de la Terra. Moltes substàncies orgàniques es poden formar a partir de simples reaccions químiques. Cap ésser viu no podria travessar l'espai i resistir les condicions de temperatura.
----------------------------------

Breu història de la vida a la terra

-Cèl·lules procariotes, aquàtiques, heteròtrofes, amb metabolisme anaerobi.
- Procariotes fotosintetitzadors responsables de l'aparició d'O2 a l'atmosfera terrestre.
-Organismes aeròbics
-Aparició de cèl·lules eucariotes per fusió accidental de cèl·lules procariotes.
--------------------

Explosió càmbrica


100 M.A. Després de la fauna de Ediacara va apareiexer fauna fossilitzada.  La explosió càmbrica podria estar relacionada amb la acumulació de oxigen a l'atmosfera. 
-------------------------------
Els éssers vius colonitzen el medi terrestre.
Fa 450 M.A van apareixer les plantes terrestres. La presencia de plantes en el medi terrestre va permetre la colonització dels animals. 
-------------------------

L'extinció del Permic


Fa 290 M.A. Es va produir la extinció més important de tota la història de la Terra. Causes: gran desens del nivell del mar, reducció del oxigen atmosfèric, canvi climàtic, activitat volcànica intensa. Van desapareixer un 80% d'espècies marines i el 70% de les terrestres. 
-------------------------------

Fa 200 M.A va começar a fragmentar-se Pangea 2


Primer es va separar Nortamèrica i es va formar l'Atlàntic central. A continuació es va separar d'Àfrica la Índia, Sudamèrica i l'Antàrtida. I finalment es van formar les grans cordilleres.
Triàsic= s'originen els primers mamífers 
Juràsic= apareixen les aus
Cretàci= les aus i els mamífers conquereixen el medi terrestre
-------------------------------

Espècies d'éssers vius


tots els éssers vius que hi ha a la Terra estem emparentats i procedim per descendència dels primers organismes que van poblar la Terra. Els científics classifiquen els éssers vius segons el seu grau parentesc.
Una espècie és un grup d'éssers vius que tenen unes característiques anatòmiques i fisiològiques comunes i que són capaços de reproduir-se entre ells i tenir una descendència fèrtil.
----------------

Teories preevolutives


Fixisme= accepta el creacionisme; origen de les espècies com a creacions de Déu. Teoria del fixisme; les espècies son immutables, no han patit cap canvi des de la seva creació. Defensors: Karl VOn Linne- naturalista suec defensor del creacionisme. I Georges Cuvier- biòleg francès i pare de la paleontologia.
-------------------------------
Teories evolucionistes. Jean Baptiste de Lamarck va ser un naturalista francès que proposa la primera teoria que s'oposa al fixisme. 
  •  Les espècies no son fixes sinó que canvien i es transformen. Les espècies actuals provenen d'espècies primitives.
com canvien les espècies??'
els organismes tendeixen a millorar per tal d'adaptar-se al medi.
l'ús repetit d'un òrgan fa que es desenvolupi.
els caràcters adquirits son heretables. Els caràcters es transmeten a la desendència creen noves espècies.
                           Segons la teoria de Lamarck, el coll de les girafes es va anar fent més llarg a conseqüència de l'estirament que es va produir per intentar arribar a les fulles més altes.
------------------------------
Teoria de Darwin i Wallace (darwinisme). 
  1. els individus d'una espècie no són iguals entre si, existeix certa variabilitat.
  2. la majoria de les espècies es reprodueixen en gran nombre.
  3. els recursos (aliment, espai..) son limitats
  4. com a conseqüència es produeix una lluita per l'existència en la que només sobreviuen els millors adaptats 
  5. els descendents hereten les sves característiques


Entradas relacionadas: