Fixació de preus basada en la demanda

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 10,48 KB

 
 1. Estratègia de Marca única:


  Suposa Utilitzar el mateix nom per a tots els productes que fabrica L'empresa: pot coincidir o no amb el nom de l'empresa. Aquesta Estrategia s'anomena marca paraigua. Avantatges: la reducció de Costos promocionals. Inconvenients: el fracàs d'algun producte, Que pot afectar els prestigi de l' empresa. Maraca única ex: pasta Galló o sony.
 2. Estratègia de Marques múltiples:


  es Poden trobar tres dins d' aquesta estratègia.
 • Estrtègia de Marques individuals:


  consisteix A posar un nom diferent per a cada producte que comercialitza L'empresa. EX: multinacional, ariel, xampú h&s..
 • Estratègia de Marca per línia de productes:


  Utilitza El mateix nom per a aquells productes que tenen relació entre si. Ex: Pascual.
 • Estratègia de Segona marques:


  les Utilitzen aquelles empreses que tenen en el mercat altres marques de Més prestigi.
  1. Estratègia de Marques de distribuidor:


   Són Aquelles marques fabricades per un determinant industrial i que són Ofertes al consumidor sota el nom o la marca del distribuidor o Detallista, que serà el que realitzi totes les activitats de Promoció i comunicació amb relació a aquestes. També el nom de Marques blanques ex: carrefour, Dia.

AL nomb de la marca, Cobé tenir presents algunes consideracions:


 • El Nom ha de ser curt, simple i fàcil de pronunciar.

 • El Nom ha de ser fàcil de llegir.

 • El Nom ha de ser fàcil de recordar i reconèixer.

 • El Nom ha de tenir una única pronunciació possible.

 • El Nom hauria de ser pronunciable en tots els idiomes.

 • El Nom no ha de contenir sos desagradables.

 • El Nom no ha de ser ni ofensiu ni obscè.

 • El Nom ha de permetre adaptar-lo a l'etiqueta i a l'envàs del Producte.

 • S'ha De triar un nom que sigui suggerent i que pugui mostar qualitats Positives del producte.

 • EL PREUes Pot definir com la quantitat de diners que el comprador d’un Element determinat producte o servei lliure al venedor a canvi de la Seva adquisició. El preu està determinat pel cost de Producción, La demanda, la competència i les necessitats de promoció del Producte en un moment determinat. El preu es la variable del Màrqueting que influeix més ràpidament en les decisions del Comprador.

 • Fixació D preus basada en la demandala Relació entre la quantitat de compres en el mercat d’un producte Er a cada nivell de preus forma la corba de demanda. Les empreses Intenten conèixer les seves corbes de demanda, però saber-les amb Exactitud resulta impossible, però hi ha mètodes per Aproximar-s’hi:

  • Analitzar La informació que té la empresa corresponent a preus i quantitats Venudes en el passat.

  • Fer Una enquesta als consumidors per sapiguè quantes unitats comprarien A diferents preus.

  • Aplicar Tècniques d’experimentació posant preus diferents en territoris Semblants i veure el seu impacte en les vendes.

  Quan la Quantitat demandada d’un producte varia n més proporció que el Preu es diu que la demanda és elàstica; en cas contrari es diu que és inelàstica.

  Fixació De preus basada en els costos

  Cost Total unitari = Cost variable unitari +

  Preu de venda = Cost unitari + (% marge · Cost unitari)

  Fixació De preus basada en la competènciaés un estudi detallat dels preus de la Competència:

  • Fixar Un preu semblant al de la competència


   Es fa quan el producte és poc diferenciat respecte el de la Competència i quan té una àmplia distribució. Es preveu que si El client es troba davant de productes semblants de diferents Marques no tindrà el preu més alt.
  • Fixar Un preu per sota del de la competència


   L’empresa pretén compensar el preu més baix amb un nombre més Gran de clients per tal de obtenir ingressos superiors.
  • Fixar Un preu per sobre del de la competència


   Es Pot fer quan el client està disposat a pagar el que sigui per el Seu producte el qual considera molt millor que el de la competència. (Nike, Zara)

  Estratègia De preus


  L’empresa Contínuament ha de prendre decisions però més quan llença’n un Producte nou al mercat, i es en aquell moment quan té triar Estratègies:
  • Estratègia De preus màxims


   Comencen amb un preu Molt alt i dirigir el producte a un sector molt reduït i d’elit. Estratègia es adequada per a productes que no tinguin competència.
  • Estratègia De preus de penetració


   Es el Contrari al anterior, es a dir, comencen amb un preu més baix al de La competència amb la finalitat d’aconseguir una quota de mercat Determinada. Més endavant s’apuja els preus fins a equipar-lo al De la competència.
  • Estratègia De preus psicològics


   Manera com el Mercat percep la quantitat del preu i en l’associació que fa el Consumidor de preu i característiques del producte.
  • Preu Habitual:


   És el preu dels productes de Consum habitual, que comparteixen la majoria de marques del mercat i Que resulta difícil de modificar el preu.

   Preu De prestigi:


   És un preu alt que S’associa a un producte o servei de qualitat. Estratègia efectiva Sempre i quan el consumidor s’adoni d’aquesta superioritat.

   Preu Arrodonit:


   Es tracta de preus rodons o També una mica per sota per donar la sensació que val menys.

   Preus Segons valor percebut:


   valor que Assigna el consumidor a un producte amb relació a la satisfacció Que li proporciona el determinat bé o servei.

   Preu De referència:


   preu estàndard amb el Qual els consumidors comparen un preu; pot estar basat en els preus D’altres marques o be de preus anteriors.
   • Estratègia En funció del cicle de vida del producte


    L’estratègia de començar amb preus baixo o alts es farà en la Fase llançament. El la fase de creixement, l’increment de les Vendes permet abaixar preus. En la fase de maduresa és bo aplicar Polítiques de promoció del productes o aplicació de descomptes Per aconseguir clients fidels. La fase de saturació els preus s’han D’abaixar inevitablement.

   LA PROMOCIÓdel Producte és el conjunt de tècniques de màrqueting que tenen com a Finalitat comunicar les característiques del producte i ressaltar-ne Els atributs per potenciar en els clients el desig de consumir-lo i Alhora mantenir els clients habituals. Per aconseguir aquests fins, La promoció utilitza els instruments següents: la publicitat, la Promoció pròpiament de les vedes, venda personal i relacions Públiques.

   LA PUBLICITAT és l’acció de Transmetre un determinat missatge utilitzant un mitjà de comunicació De masses (ràdio, prems, televisió, revistes, Internet...), pagat Per una determinada empresa amb la intenció d’influir sobre el Comportament del consumidor, és a dir, per a que el consumidor el Compri el producte. La publicitat té dues funcions: informar de les Característiques d’un determinat producte i tentar al consumidor Per a que compri el producte.

Entradas relacionadas: