Fisiología digestiva

Enviado por SANDRA y clasificado en Medicina y Salud

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,36 KB

 

Disfàgia Prov.diagnost. Transit esofagic: expl radiolog seriada dl sofacstomacduode mitjanç subs de contrast (sulfat d bari) -veloc en q es mouen els alim -regul d la mucosa -grand del sofacstomduode Endosco esofagica: permet biop i citologia d ls lsions Manometria esof: msura cnvis d presio duran la dglucio stableix diag dls trstorns mtors Helicobacter Pylori colonit mucosa i efectes: -enzims dgraden moc gastric i >viscositat i capaci defensiv d la barrera gastric -prod citotoxin am capaç xagredir ls cel parietals gastric >aparicio erosions i ulceracions -conj dagresions q produ suposen risc relacion am cancer gastric ERGE sig i sim princ: pirosi, odinofa,regurgi,difag estraesofag: dolor torac, toscronic, neumoniesrecurrents, larinfaringitis laringoespasmes complic: esofag barret: metaplasia en la muco dl sofag distal(contrl endoscop) ulceres esofagic:tta farmac estenosi esofag:estreto esofac per cicatrius en proc inflamator cronic:tta qirur Vomits Arcades: contrac ritmiq forçades dls msculs respirat i abdo q precedeixen el vomit xo snse descarega dl contingut gstric, Rumiacio: el mat regurgit es prcialmen deglutit i regurgit vries vgades Regurgitacio: reflux anorm del bol aliment a la cavitt bucal snse sforç ni nausees (duran apats o dspres, en posc decubit o tronc endevan) Segons ESTIMUL orig.central orig.reflex (obstruc intes, peritonit colic nefr/biliar org.gastric gastr, estenosi pilorica, ulc peptidaDiarrea osmotica secretora exhudativa motora Kher -bosa sota abdom xq flueixi posic incorporat -tubnosoblegui - verific permeab -fixa tub xno estiramens -registquantitat - 3,4dies pinsa x evalua permeab vies biliars -no distencio abdomin, febre nauseas indica funcionamen vies bil IRA Prerenal xoc hipo per < volum="" intravascular="" xoc="" sep/anafil="" x="" alter="" en="" la="" resist="" vascular="" (vasodi="" massiv)="" iam/embolia="" pulmonar="" per="">PANCR >activ sintesi d'enz pancreat -dins gland produei digest d les mmbranes cel 1.forma edematosa: ed. instersticial exudat infl lleu, poc lesio cel 2.form necrohemorragic evol greu digest de teix comport 1.toxic sobre paret vasos q provoc hemorrag intraglandular i extravas de liqid q < liqid="" intravasc="" xoc="" hipov="" 2.necros="" infec="" teixit="" necrosat="">

Entradas relacionadas: