Física,

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Filosofía y ética

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,55 KB

 

UNITAT 6; BY SEKIRCILLO  A APROBAR!!!

Simbiosi: les dues especies aporten les seves rutes metaboliques a la relacio, sense causar

d'ants a l'altre esser viu

Saporfitisme: els microorganismes saprofitis s'aprofiten de l'hospedador

Comensalisme: els microorganismes comensals obtenen un profit de la seva relacio amb

 l'organisme.

Parasitisme: el microorganisme parasit es beneficia de l'organisme sobre el qual viu.

Oportunisme: el microorganisme nomes colonitza l'organisme superior.

L'agent casual es un organisme viu amb capacitat de reproduccio.

Contagiositat: capacitat de l'agent per propagar-se d'un hoste a un altre.

Infecticvitat: capcaitat per penetrar i multiplicarse en els teixits, per tal que es produeixi

 una infeccio

Patogencitiat; la capacitat per produri la malaltia es quantifica mitjançant la taxa de

 patogenicitat

nombre de microoganismes que aconsegueixen penetrar

capacitat de colonitzacio que sol ser un pas necessari en les infeccions bacterianes

capacitat de multiplicacio, invasio i lesio.

resistencia de l'hoste

Virulencia; representar el grau de gravetat

Immunogenicitat; representar la capacitat pre induir en l'hoste una resposta

immune duradoraParte 2; by SEKIRCILLO

Formes acelulars; es denominen les entitat biologiques en que la seva estrucura basica

no es una celula

Virus; son entitats de molt petites dimensions, els viurs son parasits que necesiten

assosiarse am una celula

Els prions son formes acelulars constituides per proteines i que no contenen acid nucleic.

FORMES CELULARS

Batceris; (n tenen nucli), son microoganismes ceulurs procaritoes que es repodueixen per

una disivo simple

una paret c elular exterior, una membrana citroplasmatica, mesosoma,

el citiplasma, un cromosoma, i plasmidis

Fongs; no son capaços de fer el seu menjar

Protozous no son bacteris per son una ceulula eucariota

Metazous; constitueixen un regne de essers vius pluricelulars i heterotrofs formats

 per ceules eucariotes

cadena epidemiologica; es dominina aixi les baules que deteterminen la propagacio

 de una malaltia transmisible

Primera baula; reservori i font d'infecció; el reservori es l'habitat natural del microoganisme patogen

en que es troben les condicions necesaries per la seva supervivencia;

peridoes de primera baula; periode de transmisibilitat, de latencia,

de incubacio y  de manifestacion cliniques.

Portadors; els portados son les persones que alliberen microorganismes per que noo manifesten

 signes ni simpotomes de la malaltia ; portador precoç, portador convalsecent, portador sa.

Entradas relacionadas: