FiQ

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Física

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,79 KB

stats dgrgacio d la mteria:
La divrsitt d coss mtrials stan frmts x mtria, tnen masa,vlum i es prsentn en stats dgrgacio solid likid i gasós. La mtria te aqsta fcltat x cnvia dstat.
stat slid: rigid es dficil cmprimirls, forma cnstnt, dnsitt gran, no es msclen.
stat liqid: no sn rgids no es facil cmprimirls tnen vlum cnstnt frma variable (adoptn la frma dl rcipient kels cnté), dnsitt gran, se slen msclar fcilmnt amb altrs liqids.
stat gasos sexpandeixn i cmprimeixn fcilmnt tnen forma vriabl, dnsitt ptita, es mscln fcilmnt gsos amb altrs.
Mdel cinticomleclar: segle XVII ls cientifics van dnar llei de la matria d cnvis dstat aqet nom.
confirma: la mteria es dscntinua frmad x prticles mtrials sparads les unes d ls altrs. Stan en mviment(+ am + tmperatura). I a frces d coesio nrte elles. Sgons la dispsicio de ls prticuls es dstingexn ls dfrnts stats: solid likid gasos.
Fusio solid->likid
Sblimacio Solid->gas
Slificació likid->solid
Vporitzcio likid->gas
Cndensacio gas->likid
Cndnsacio a solid gas->solid

Materia heterogenia
La materia : Solucions.
Materia homogenia : Compostos.
Substancies pures: Elements.

Solucions: la slublitt dls gsos en liqids augmnta am la presio. La slublitat dls gasos en liqids dsminueix am la tmperatra. La slublitat dls slids en liqids augmnta am la tmpratura. Cm + gran s la sperficie d cntacte ms rapida es la slucio.
Separacio d mscles:
Hetergenies: fltracio: x sparar liqid+slid, es fa psar la mscla x un fltre. Dcantacio: x sparar liqid+liqid k n es barreji o liqid+solid(slid al fons) utilitz la dferencia d dnsitt.
Hmgenies: dstilacio: x sparar liqid+slid o 2liqids. Es fa bllir la mscla, el vpor k surt te mlta quntitat dl cmponent am l punt dbullicio + baix, s fa psar x un rfrigerant, es torna a rcollir a un altre pot. Crstalitzcio: x sparar slid+liqid, aprfita la mjor vlatilitt dl liqid.
Slucio sturada: es la k n admet + solut.
Slubilitt duna sbstancia: mxima quantitt k si pot disoldre a aksta tmperatura.
Element: sbstancia k n es pot dscompondre x mtodes qimics.
Cmpostos: sbstancies pures k si es pden dscmpondre n altrs ms snzille x mtodes qimics.


Separacio d mscles:
Hetergenies: fltracio: x sparar liqid+slid, es fa psar la mscla x un fltre. Dcantacio: x sparar liqid+liqid k n es barreji o liqid+solid(slid al fons) utilitz la dferencia d dnsitt.
Hmgenies: dstilacio: x sparar liqid+slid o 2liqids. Es fa bllir la mscla, el vpor k surt te mlta quntitat dl cmponent am l punt dbullicio + baix, s fa psar x un rfrigerant, es torna a rcollir a un altre pot. Crstalitzcio: x sparar slid+liqid, aprfita la mjor vlatilitt dl liqid.
Slucio sturada: es la k n admet + solut.
Slubilitt duna sbstancia: mxima quantitt k si pot disoldre a aksta tmperatura.
Element: sbstancia k n es pot dscompondre x mtodes qimics.
Cmpostos: sbstancies pures k si es pden dscmpondre n altrs ms snzille x mtodes qimics.

Entradas relacionadas: