El finançament en l'empresa

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,57 KB

 

Recursos propis o finançament propi:

·
Capital: aportacions en formar-se la societat o per ampliacions de capital. ( finançament extern)

Reserves

: Quan una veguada tenim els beneficis es distribueixen per tot menys una part que és la reserva per tenir diners posteriorment per fer un autofinançament intern. ( autofinançament d’enriquiment)

Amortització

: Valor degut a la pèrdua del valor del actiu i s’incorpora com un cost. Ajuda a renovar-lo qua acaba la seva vida útil. És una expressió comptable.

Provisions

: Part del benefici que es guarda per fer front a diverses pèrdues.

Recursos aliens a llarg termini:

· préstecs a ll/ t: demanar prèstecs a les institucions de crèdit.

· Emprèstics: títols de crèdit que donen les empreses i són adquirits per particulars a canvi d’un interés fix o variable i poden ser canviats per accions de l’empresa.
Préstec dividit en obligacions:  

  1. Quan les empreses necessiten una gran quantitat de diners

  2. Aquests títols

  • Lísting: Consisteix en la cessió, per part de l’empresa propietària dels drets d’utilització d’aquest be de l’empresa. Contractant durant un període de temps determinat a canvi d’una quota d’arrendament. El contracte inclou opció de compra

  • Renting: Lloguer de béns a ll/ t. Una empresa de rènting que a canvi inclou una quota pel dret d’utilitzar-la. El contracte inclou les despeses de manteniment i reparació. La durada és determinada. No inclou l’opció de compra.

Entradas relacionadas: