Filosofiaren funtzio tractatus eta ikerketa filosofikoak idazlanetan 2

Enviado por Chuletator online y clasificado en Filosofía y ética

Escrito el en vasco con un tamaño de 4,65 KB

 

Pentsalari austria­rraren arabera, filosofia jarduera da, teoria baino gehiago.
Tractatus liburuan, Filosofiak bizitzako arazoei eran­tzuten ez diela adierazten du Wittgensteinek. Pro­posizioek gauzak diren bezalakoak erakusten dituzte, baina gauzak munduan nolakoak diren jakiteak ez du garrantzirik mistikoa den zerbai­tekiko erlazioan, eta sekula ezin zaie galdera ­izaerarik emango.
Mistikoa denari buruz, Filosofiak ezin du ezer esango, lengoiaren mugak gainditzen dituelako.
Hortaz, Filosofia ez da zientzia bat
; proposizio filosofikoak  zentzugabeak direnez gero, hiz­kuntzaren ulermenik ezak sortu ditu. Hori dela eta, Filosofiaren zeregina ez da sistema bat egi­tea. Filosofiak hizkuntzaren mugak argitu behar ditu.
Beraz, Filosofia zientziari bu­ruzko zeregin bihurtzen da, helburutzat proposi­zio zientifikoen zentzu logikoa argitzea duena.

Hizkuntzaren mugek munduaren mugak adierazten dituzte; ez dakigunaz hobe isi­lik egotea

Hala, Wittgensteinek isiltasun esparru bat zabal­tzen du alderdi mistikoaren aurrean ezin diogulako hizkuntza­ren analisi filosofikoa esparru horri aplikatu, analisi horrek mugatuta geldituko bada ere, mundua bezalaBbadago isilpeko beste arlo mistiko bat hizkuntzaren eremutik harantzago, eta hor dau­de hain zuzen gizakiaren benetako arazoak.Filosofiaren, Etikaren, Estetikaren eta Metafisikaren proposizio­ak gure hizkuntzaren logika gaizki ulertzetik sor­tzen dira, eta ez dute esanahirik, mugak gainditzen ahalegintzen dire­lako. Zientziaren hizkuntza da zentzua duen eta mintza daitekeen bakarra, eta eredutzat eta idealtzat hartzen dugu. Logikaren bizkarrezurra da.

Filosofia dago hizkuntzaren jarduera kritiko modura

Nolanahi ere, Wittgensteinek ez ditu baztertzen hizkuntza figuratibotik ( deskriptibotik) harago dauden errealita­teak.

W.II-en Filosofiaren kontzeptua eta helburua

Filosofiaren zeregina hizkuntzaren jokoen funtzionalitatea aztertu eta ikertzea da, hizkuntzaren erabilera na­hasi eta okerrak sortzen dituen arazo faltsuak ezabatu eta haren anbibalentziak argitzeko. Hau da, Filosofiaren funtzioa bikoitza da: 1.

Funtzio deskriptiboa

Hizkuntza jokoen erregelak aztertu behar ditu eta deskribatu. Jokoak nola funtzionatzen duen ulertu behar dugu, eta horixe da Filosofoaren lana. Filosofia, berriro, ekintza bat da eta analisian datza

. 2.Funtzio terapeutikoa

Hizkuntza joko baten arauak ezberdin erabili, edo bi hizkuntza jokoen arauak nahastu. Hori gertatzen denean, arazo filosofikoak sortzen dira. Berriro, arazo filosofikoak ez dira benetako arazoak, ez dira errealitateari buruzko arazoak, baizik eta gure hizkuntzaren funtzionamendua entelegatzen ez dugulako sortzen diren sasi-arazoak. Filosofiaren lana, sortu diren “korapiloak” desegitea izango da.


Entradas relacionadas:

Etiquetas:
Filosofia 1.8