Filosofia origen i evolució de l'ésser humà

Enviado por Chuletator online y clasificado en Filosofía y ética

Escrito el en catalán con un tamaño de 8,03 KB

 

1: Mite al logos

Origen del terme

-La paraula filosofia prové del grec i significa literalment 'amic o amant (filós) de la saviesa (sophia)'. -La filosofia consisteix en el desig de conèixer.

-Quan parlem de filosofia, parlem d'una peculiar forma de saber: el que és racional, sistemàtic i crític.

-VI a. C. L'ésser humà observa tot allò que l'envolta, meravellat i estranyat  alhora, però per primera vegada creu estar convençut de l'existència d'una explicació racional capaç de desvetllar l'ordre i el sentit ocult de tot. En aquest moment podem parlar de l'aparició de la filosofia.

-S'atribueix a Pitàgores de Samos haver estat el primer a emprar el terme “filòsof”.

El pensament prefilosòfic: mite i màgia

-Els mites constitueixen un dels primers intents de l'ésser humà de fer-se càrrec del món que l'envolta: explicar i dominar la natura i, també, comprendre qui és ell mateix.

-Aquest tipus de narracions va ocupar un lloc important en l'evolució cultural va proveir de les seves primeres descripcions i explicacions del món: del seu entorn natural, dels fenòmens atmosfèrics, dels principals costums, de la vida d'ultratomba, etc…

Trets que comparteixen els mites:

-Recorren a personatges llegendaris, per exemple, déus i herois de l'Olimp.

-Són relats imaginatius o fantàstics

-L’autor del mite és sempre desconegut i col lectiu, al contrari que en les teories científiques o filósòfiques.

-Posseeixen un caràcter tradicional i acrític. I, a més a més, normalment no s'escriuen, es transmeten de pares a fills.

Del pensament mític al logos

-La filosofia sorgeix com un tipus de coneixenent diferent del mitològic, entorn al segle vi a. C. Amb pensadors de l'escola de Milet.

-l'origen de la filosofia sol caracteritzar-se amb l'expressió el pas del mite al logos.

-no existeix un acord entre els investigadors sobre les raons per les quals la filosofia i el pensament racional apareixen a Grècia i no abans o en un altre lloc.

-El miracle grec: Considera que el pensament racional va aparèixer sense origen previ gràcies a la genialitat dels grec.

-Com a resultat de l'evolució del pensament mític: segons Francis Macdonald Cornford no tot és arbitrari en el mite, sinó que també existeix un acte intel·lectual d'apropar-se a la realitat i de donar-li un sentit.

-A causa de factors culturals i econòmics: les polis gregues van ser organitzacions polítiques de petits estats independents.

-Amb el pensament filosofic es tracta d'analitzar l'observació de la natura (physis) mitjançant el logos, el qual es caracteritza pel seu caràcter:

-Racional: perquè es basa en arguments logic i en observacions de l'experiència. La filosofia no es limita a assenyalar que les coses són d'una determinada manera, sinó que intenta descobrir per què són precisament

-Sistemàtic: exigeix que totes les seves afirmacions estiguin relacionades i jerarquitzades, de manera que l'explicació de qüestions particulars es basi en la d'aspectes més generals.

-Crític: no admet res şense un examen racional i sosté que tot argument pot ser rebutjat si s’argumenten raons.

Les diferencies(pensament mític)

-Els fenòmens de la natura no es poden conèixer per què succeeixen segons el capritx dels déus. El món és un lloc caòtic i arbitrari, sense lleis fixes.

-Es tracta d’una explicació tradicional

-Explica el món mitjançant relats fantàstics.

-Les explicacions mítiques no accepten la revisió, constitueixen un coneixement o explicació acabat i tancat.

PENSAMENT RACIONAL

-Tots els fenòmens tenen una naturalesa uns principis naturals que permeten el seu coneixement. El món es un loc ordenat, regit per lleis fixes i estables.

-Es val de la raó per a conèixer les lleis que regeixen el món.

-El coneixement racional està en constant revisió, és sensible a noves explicacions

-Es tracta d'una explicació critica.


Entradas relacionadas: