Filosofía caverna p

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Filosofía y ética

Escrito el en vasco con un tamaño de 4,59 KB

 

IDEIEN TEORIA:DUALISMO ONTOLOGIKOA

balio absolutuak(maiztasuna edertasuna...)existitzen dira. justifikatzeko errealitatea ezagutu behar.

bigarren munduan gauzak perfektuak.arazorik badago ara joan behar.

mundu fisiko materiala etengabeko aldaketan-ezinezkoa ezagutza zientifikoa lantzea(ezagutza zorrotzak behar direlako)

hala ere mundu fisikoko gauza guztiek berezko ezaugarri bati dute(guztiak materia gabeko eredu batetik sortu direlako)

gauzak eta izakiak hilkorrak-eredu materiagabea/ideia betierekoa eta alderaezina izaten alderdi egonkorra badago.

multzo bereko gauzak/izakiak elkarbanatzen dute forma edo ideia bera beste gauza/izakietatik aldatzen dituena

IDEIA:eredu aldaezina betierekoa eta benetako errealitatea dena

gauza eder ugari edertasun bakarra ordea(ederra den a la ez esateko ideia materiala kontuan izan behar da eta ez argudiatzeko teknika sofistek besala

ideien eremua

    - idei unibertsalak:materialezko mundutik kanpo legokeen izate eremukoak dira.

      bi munduren arteko aldea_denbora tartea izan ahal da.

      mundu fisikoko gauzek ideien munduan hartzen dute parte kopia hutsak direlako.

      ideia denbora igaro arren maantentzen dira betierekoak direlako

      jainko demiurgo=ideiak zituen alde batean eta materia bestean

     -bestelako ideien existentzia beharra:

      ideila mailak desberdinak-hierarkia osatzen duten ideia mltsoa

      +ongia_garrantsitzuena ideia gorena_mundu adigarria ulergarria egiten duena (eguzkia)

      +mate-zientzia kontzeptuak

      +forma

    -ideien ezaugarriak

     hasteko betierekoak dira denboraz gaindikoak  gero bakarrak izaki bakoitzeko ideia bana  azkenik aldaezinak aldaketarik ez dutelako

    -beste ezaugarriak: arrazoien ezagugaiak=zentsumenei kendu adimenari emateko (sofistek ez besala)/zentsumenetatik jasotakoari buruz iritsia izteko erreferentsia puntuak/objetu naturalaren zergatikoak dira

laburbilduz:bi mundu fisikoa(aldakorra) eta materiagabea(ideiena-aldaezina)EZAGUERAREN TEORIA:DUALISMO EPISTEMOLOGIKOA

benetako ezagutza adimenaren bitartez jasotzen da 1zentsumenetatik balitz guztiok jakintsumaila bera 2gure jakinmina ez da asetzen izaki aldaezina/egonkorra aurkitu arte 3 ezagutzaren helburua kontseptu unibertsalak aurkitzea

hiru egoera: 1 ezjakintasun maila:jakiteko aurretik ez jakintasuna onartu behar 2 zentsumenen maila: zentsumenen informaziotik jasotako jakite egoera erdi mailako jakintza da(errealitate mailan:bide okerra ez jakintasunaren ondorioa da, nork bere burua jakintsu duelako uste faltsua da ez jakintsua) 3 arrazoimenaren maila: ezagutza maila gorena zientifikoa arrazoitua da.(errealitate mailan: benetako ezagutza ezin da irakatsi norberaren jarreraren ondoria da, trebetasunak irakastea ez da gizabidea irakastea bezalakoa eta ezin dira bertuteen irakaspenaren parean jarri.

filosofia jakin minak bultzatzekoa eta galdera erantzuenen gauzatza den ezagutzara egoera bakarra da.

ongiaren kontzeptua eta dialektiaka

-jakinduria eskuratzeko:ezagutza maila handitu behar-heziera gorazko bieda prozesua-dialektika

   .dialektika zentsu hertzan azken mailari dagokio elkarrizketaren bitartez zientziaren printsipioak eskuratzea

   . flisofoak azken urratsa eman dialektiboak zientzia ezagutu ondoren ongia ezagutzea lortuko dute beraz agintari izateko prest

Platon aitzuloaren mitoarekin erakutzi nahi zuena zen:gure jaiotzesko ezagunaren egoera aipatutako morroiena bezalakoa da. errealitatea zentsumenez atzitzetik egiatan gogoan hartzera igarotzeko heziera dugupizgarri. hezierak morroiari burua jirarzten dio beheko itzalak ikustetik goiko kanpo mundurako atera begiratzera behartzen duela. izatearen goreneko maila ere hots ongia ikusaraziko digu hezierak.

Entradas relacionadas: