Filosofia 1rBat - 1rTrimestre

Enviado por Ecopy y clasificado en Filosofía y ética

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,12 KB

 

 

 

Què és la filosofia?

 

 

La filosofia és una cosa concreta, és unadeterminada sèrie de textos que van situa leixcronològic daquesta. La filosofia es el plantejament de la qüestió delsaber, la qual es divideix en dues subqüestions:

-         Si hi ha saber o no

-         En el cas de que hi hagi, en quees diferencia del no saber.

Per respondre a  la primera qüestió:

·        Els textos filosòfics no afirmenmai si hi ha saber o no, sense sotmetre-ho a una profunda discussió,normalment, sense adoptar un punt de vista filosòfic, tots pressuposem que hiha saber, ja que tots fem coses que abans no sabíem fer com caminar, nedar,etc. Tot depèn en que ho comparis, per exemple (sé català, però sí em comparoamb Ramón Llull sé mol poc).Per tant saber es un terme relatiu.

·        Responent a la segona subqüestió,podem dir que el saber es diferencia del no saber com a correcció de la incorrecció,com a encertar de equivocar-se, per tant seguint aquests exemples podem dir quehi ha saber allà on hi ha la possibilitat dequivocar-se i rectificar, o sigui dependre. La filosofia revisa elque el saber dona per a bo, no consisteix en saber o no, sinó en revisar-ho.
El antics grecs la van anomenar  filosofia,perquè el lexema phil significa quenomés pot tenir sinó es pressuposa com a propi, el lexema sophia significa saber; per tant filosofia significa que el sabernomés es pot tenir si no es pressuposa com a propi.

De seguida es veu que no es pot seguirinvestigant la qüestió sense sotmetre el saber a una divisió, i aquesta shauràde fer tenint en compte lobjecte del saber i com sel mira. Seguin això espoden fer 3 grans grups:

  • -         Saber teòric: Consisteix en fer enunciats quesiguin vàlids i correctament argumentats
  • -         Saber decidir: Consisteix en prendre decisionscorrectament
  • -         Saber tècnic o Art: Consisteix en triar icombinat diferents elements amb el fi de crear un determinat producte

Com que em dit que la filosofia, socupa delsaber, podem dir que a més a més daquestes tres branques, hi ha la branca dela filosofia, que es la branca del saber que socupa della mateixa.

Hem dit que la filosofia socupa del saber, iper tant, aquesta també es divideix en tres subgrups:

  • -         Socupa de dir en que consisteixel saber teòric, que es divideix endues branques:

o  Que fagi afirmacions i que expliquien que consisteix per afirmacions

o  Que socupa dargumentarcorrectament i de dir en que consisteix una argumentació per ser correcte

  • -         Socupa de saber decidir: Ètica
  • -         Socupa del saber tècnic o art: Estètica. Socupa de la bella art, pertant de les condicions que ha de complir una    obra per a ser obra dart, o sigui bella .

La filosofia ha de tenir una última part quesocupi de dir què tenen els diferents sabers en comú. O el que es elmateix: La diferencia entre el saber iel no saber en general. El nom de la qual a variat però que Aristòtil vaanomenar filosofia primera,socupa del saber com a tal i no pas de les seves menes. Per tant, un altrecop, la diferencia entre saber i no saber, que no es pot fonamentar si no esparlant del que hi ha al fons de les coses ( el fons del saber ), per tant enel fons es troba la diferencia entre saber i no saber. Per això podem dir quela filosofia socupa del ser de les coses. Per tot això podem dir que lafilosofia primera es una antologia.La antologia es la principalbranca de la filosofia.

Entradas relacionadas: