Filosofia 1. evaluacion 3

Enviado por axular y clasificado en Filosofía y ética

Escrito el en vasco con un tamaño de 4,96 KB

 
 1. asmoa:

  pertsona bati zerbait egiteko joera nabaritzen dugunenan, gauza horri ahierra esaten zaio. 2 mota daude:

 • Kontzientea, ohartzen zara zer egiten duzun. Liburu bat erosi.

 • Inkonzienteki, norberak nahia gabe gertzten direnean. Arnasatu.

Asmoa orduan, konzienteki onartutako aiherrak dira, zerbait egitera bultzatzen zaituzte.

Helburuak:

gure nahiak modu esplizituaneta kontzienteki gauzatzeko erabakia hartzen dugunean, gauzatu dugun ekintzaren helburu bilakatzen dira nahi horiek.

Ondorioak:

Ekintza baten emaitza da.

Zentzua:

Ekintza baten zentzuak, aukera ematen digu ulertzeko zegatik gertatzen den eta zergatik garatu den modu horretan, eta ez beste era batera. Zentzuak egiten du ulergarri ekintza.


 1. MORALA: autatzeko askatasunarekin dago lotuta. gure portaera zuzenduko duten arau, balio eta printzipio zuzen eta onez osaturiko multzoa. Gure eguneroko portaera zuzenduko duena eta gizataldeak baliozkotzako duena. ETIKA: hausnarketa filosofikoa damoralaren printzipio teorikoei buruzko hausnarketa da. Horrek teorikoki eztabaidatzen du zertan datza eginbeharra, edota zergatik jarrera batzuk ontzat edo bidezkotzat ditugun.


 1. Morala:

  moralki zuzena da moralki zuzentzat hartzen diren edukiarekin bat etortzea. Adb: musulman batek txerri haragia jatea.

  Ez-morala:

  moralki zuzentzat hartzen diren edukiekin bat etortzea. Adb:judu batek larunbatean lan egitea.

  Amorala:

  programatuta jokatzen dute, orduan, ezin zaie beraien ekintzemn erantzule egin. Adb: animaliak.


Erlatibismo moralaren jarraitzaleak diotenez,zuzenaren eta onaren printzipioak giza talde bakoitzaren barruan baino ezin ditugu aurkitu, eta talde horretakoenzat balio dute bakarrik, bakoitzak bere ohitura eta tradizioak dituelako. Zuzena eta zuzengabekoa beti erlatiboak dira, giza talde bakoitzaren bizimoduaren araberakoak, ezinezkoa delako giza talde guztiak ados jartzea.


Erlatibista kulturalaren iritziz, irizpide moralak kulturen araberakoak direlako soilik.


Etnozentristek diotenez, solaskidea edozein gizaki baldinbada, ezinezkoa da erabaki bat ona den ala ez arrazoitzea. Arrazoitu ditzakegun erabaki bakarrak, gure bizimoduarekin bat datozenak dira.


.Eszeptizismoa:ezinezkoa da ezagutza fidagarriak eskuratzea,inoiz ez baitago nahikoa frogarik zerbait egiazkoa.

Subjektibismoa eta erlatibismoa:unibertsalki baliozkoak diren egiak lortzeko aukerarik ez dagoela uste;subjektu bakoitzaren esku dago.Emotibismoa: Ekintzek gugan sortzen duten sentimenduen bidez hautematen dugun ekintza horiek onak ala txarrak diren defendatzen duen jarrera.


 1. Filosofoek jakitea zuten helburu, jakiteko grinahutsagatik jakitea. baina jakiteko interes hori beste zerbaitera zuzendu zuten berehala: zoriontsu nola izan jakitea. zer egin behar dugu zoriontsu izateko? egia ezagutzeaz gain, ondo bizitzen jakitea ere berekin du, hau da, zoriontsu izatea eta zuzena. filosofiak bere sorreratik ditu bi lan horiek: jakiteagatik jakitea eta ondo bizitzen jakitea.

  3 arazo ditu zoriontasunak:

 • ez dago zoriontasun eredu unibertsalik, zeren eta, gizabanakoen, taldeen eta kulturen arabera, zoriontasun eredu bat edo bestea dago.

 • Batzuk uste dute, norberaren zoriontasunak besteen sufrimenduajustifika dezakela. Hori ongizatea da, eta batzutan justiziaren aurka doa.

 • Zoriontsu izatea ez dago norberaren esku soilik, baizik eta, gainerakoak eta zortea izateak ere eragina dute.


Entradas relacionadas: