Filo locke

Enviado por Chuletator online y clasificado en Filosofía y ética

Escrito el en catalán con un tamaño de 8,83 KB

 
LOCKE
Un Dels grans representats de l’Empirisme angles.
L’experiència:
única font de coneixement dels fets
Empira = experiència Coneixement empíric = coneixement obtingut per L’experiència
Un Fet és quelcom que és, que passa que succeeix o ha passat.
Els Fets poden ser:
-Fets De la natura ( aigua congelada + volum...)
-Fets Dels éssers humans: Fets històrics,socials,psicològics,culturals
Coneixement D’uns fets: Què ha passat? Causes ( que ha fet que passi)
L’experiència S’oposa a l’especulació Arribar al coneixement
EXPERIÈNCIA (=) intervenció de la sensibilitat (sentir = pensar)
- Externa: vista, tacte, gust, sentir, olor
- Interna: lligada al cos (tenir gana) i a la vida psíquica (sentir avorriment)
OBSERVACIÓ → “sortidor”fonamental del coneixement
-De Fets tal com passen a la natura a la societat
-de Fets provocats experiments científics pels científics, L’experiment →construcció del científic
- Experiència científica → El resultat és independent de qui el realitza .
I Si és possible ha de ser quantificable sotmesa a mesures.
“L’experiència D’X no es redueix a la vivència d’X.”
Per Ex: la digestió ho notem tot, és a dir els sucs gàstrics desfan Els aliments, etc.
TOTA IDEA TÉ EL SEU ORIGEN EN L’EXPERIÈNCIA
Una idea d’x= una representació mental d’X
* Tot contingut de la nostre ment
* Tot allò del que m’adono

Idees Simples i idees complexes

SIMPLES:aquelles Amb les quals la ment es manté receptiva no produïm una idea, sinó Que

 la rebem directament en la nostre ment

COMPLEXES:produïdes Per l’activitat de la nostre ment a partir de les idees simples

La Ment no pot produir cap idea simple

De Sensació:


lligades a la nostre sensibilitat,privatives de Cada sentit (colors, sons, olors)

Es Poden arribar per més d’un sentit (figura, tamany, Repòs/moviment,...)

De Sensació i/o reflexió :


plaer, dolor, unitat, pluralitat ...

De Reflexió:


derivades de la capacitat de la nostre ment D’adonar-se de la seva activitat (verdader, imaginar, desitjar,...)

Combinar, Relacionar, extreure les tres activitats fonamentals de la nostre Ment amb les quals

 a partir d’I.S es produeixen idees complexes.

Extreure → consisteix en : donada una pluralitat (objectes) quedar-nos amb Un tret/tot en tots els elements.

Graus De coneixement/ 3 tipus de coneixement

-INTUITIU:Captar De forma immediata quelcom com a veritat. 3>2 És el que va Acompanyar

 d’un grau més elevat de certesa (de la seguretat de que Allò és així)

-DEMOSTRATIU:T’ho Han de demostrar (principi de casualitat = existeix Déu)

-SENSITIU:la Ment percep idees, no cosesà El coneixement de la realitat (exterior Els sentits i a la ment) 

que correspon a la informació dels nostres Sentits.

“El Coneixement és la coherència entre idees. No entre les idees i les Coses, perquè les coses 

se’ns donen a través de les idees.”

Qualitats Primàries i qualitats secundàries IMPORTANT

Qualitat:


Capacitat de l’objecte per produir en la nostre ment idees simples. Les qualitats són dels 

objectius, en canvi, les idees són en la Ment.

-Qualitats Primàries: la idea simple que produeix és semblant a aquesta qualitat ex: la figura, tamany.

-Qualitats Secundàries: no hi ha res en l’objecte (cap qualitat) Semblant a la idea que produeix. Ex: colors, sons, olors.

Són Tractables matemàticament → estudis científics

→ si Una qualitat d’X és primària, com sap Locke que l’idea simple i Aquesta qualitats’assemblen?

 Ja que segons Locke no podem comparar una qualitat

amb Una idea simple pk no captem els objectes directament les idees que Produeixen en nosaltres.

Sempre Veiem representacions dels objectes, no pas l’idea de l’objecte.

*** Les qualitats secundàries no són res deslligades a les qualitats Primàries, de fet, són a aquestes.

La Noció de substància → idea complexa

Les Qualitas sensibles sempre són qualitats d’un objecte, d’una Realitat, d’una substància. (la idea general de substància)

Una Cosa que és blanca, soluble, que desfà a X graus de temperatura, Etc.

Però Això que té unes determinades qualitats (propietats), no ho podem Conèixer. Les substàncies és un “no ho sé”.

Anomenen Substància nominal* al conjunt de qualitats que ha de tenir un Objecte per ser una determinada cosa.

*sucre, Mel, pa.. (condicions que han de tenir)

La Idea de substància és una idea complexa. S’obté per deducció,

PROBLEMA → A partir de quines idees simples la ment produeix la idea de Substància?

Home (l’empirista més radical) → afirmarà que l’ús de la idea de Substància no és legítim.

El Coneixement matemàtic i el coneixement ètic

El Coneixement consisteix és la coherència entre idees, en la seva Concordança.

El Coneixement matemàtic també és per a relació d’idees. 

(ex: Pitàgores expressa la relació entre la hipotenusa i els catets del Triangle)

La Seva veritat és independent dels fets. També el coneixement en Relacions d’idees, I si en la realitat hi ha persones, 

comportaments, accions a les quals pugui aplicar, doncs es farà.

l’assassinat és injust”

Allò Que els fets concordí: amb aquesta afirmació, també serà així.

LA Legitimació de l’Estat i del poder polític

a. Que legitima ‘existència de l’Estat ?

b. Que legitima als governants?

L’ESTAT DE NATURA

Existeix La llei natural → expressió de la raó humana i de la voluntat Divina.

En Aquest cas estat natural → tots els homes són lliures i iguals..

En Aquest Estat no poden fer el que volem → regit per la llei natural

La Llei natural no retalla la

Llibertat: La humanitat → la raó s’identifica amb la llei natural

Llibertat = lliçència → expressió de la voluntat divina

(poder Robar, matar..)

La Llei natural consta de → drets naturals

-Dret A la vida, dret a la igualtat, dret a la llibertat, dret a la Propietat *, 

dret a defensar-se si actuen injustament contra mi/ a Defensar a algú contra qui actua injustament

actuar important → Atemptar contra els drets d’algú.

Ex: Treballar en terreny, dedicar-hi temps i esforç per cultivar-lo à Tenir dret sobre la

propietat D’aquell terreny.

Un Grup de persones més nombroses i poderoses no tenen dret a Apropar-se

del Terreny o dels cultius. (la força no origina cap dret)

NO TENEN PROPIETAT LEGITIMA SOBRE AQUELL TERRENY

Segons Locke, l’estat natural NO és un estat de guerra (la diferència de Hobbes)

Atracar Els drets d’algú à no respectar els seus drets naturals.

Però Apareixen conflictes, problemes.

I) No tothom respecta la llei natural (els drets naturals dels altres)

ii) No hi ha un jutge imparcial acompanyat per unes forces de l’ordre Per fer complir les sentències GREU

Cada Cop més la força s’imposa a la raó, als drets naturals → Provoca → inseguretat, injustícia, violència! 

→ s’ha de Superar/deixar enrere l’estat natural.

A) L’estat natural

B) De l’estat natural a l’estat Polític

“no Podem seguir així l’estat natual ha de ser superat” s’ha de Viure en l’estat Polític

Els Que volen aquest canvi/pensen d’aquesta forma → es reunexen en Assambleas:

* Configurar l’estat polític: OBJECTIUS

* Fer possible el bé comú

* Protegir els drets naturals de tothom.

Entradas relacionadas: