Filo

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,56 KB

Va 1596.L'iniciador de la filosofia moderna.Iniciar un nou estil de pensament a partir de la raò.El racionalisme. Les caract.1-Confiança capacitats humanes d conèixer realitat.2-Rebuig q fa a l'argument d'autoritat,certesa o validesa xq la dit algú.3-Consideració de la conscìencia subjectiva com a principi del pensament de l realitat.4-L'afirmacio de l'existència de idees innates.5-Matematiques model de coneixement.6-Rebuig dels sentits.7-substància. Metode Cartesia:Coneixer la certesa de coneixements.Monstra la manera de procedir de la rao.Facultats:Intuició:visio intel.lectual q ens facilita una comprensió completa de la idea.Deducció:Coneixement q arrenca de un altre coneixement q fonamenta en aquest la seva veritat.Metode Descartes:Evidencia:propietat basica q una idea ha de tenir claretat(sense dubte)i distincio(separable idees).L'ànalisi:Dividir coneixmeents complexos en simples.Síntesi:Recollir idees i constrtuir coneixements auntèntics.Enumeracio:revisar tots el pasos.Idees Adventícies:procedeixen de l'exterior adquirides pels sentits. Factícies:Imaginacions.Innates:neixen amb nosaltres.Vertaderes.Descartes sempre dubta.posa en dubte tots coneixments i aplica metode x esbrinar si són certs.No dubte permanent.sino una manera de procedir.Dubte hipervolic:Sentits.adquirirm inofrmacio falsa.Us erroni raò.Dif somni i vigilia.Hipotesi geni maligne.Moral Provisional:Obeir lleis i costums,forts i decidits accions, vencernos a nosaltres mateixos.Solipcisme:Conciencia tancada en ella mateixa.Estic segur de mi mateix. Demostració Deu existeix.Sub.finita i tinc concepte de lidea.Deu me la posat en la meva ment.La meva existencia me la donat, no pares. Justifica meus pensments.Coneixment vertader de tot el q existeix.Res:Finita(Deu)Extensa(mon)cogitans(rao).Qualitats primaries:real i objectiu(rao).Secundaries:coses que produeixen(sentits)

Entradas relacionadas: