Filo 2 exam plato

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Filosofía y ética

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,42 KB

 
Reminiscencia:no hi ha enseñament sino reminiscencia. socrats fa preguntes a esclau. esclau extreu conclusion. si no a apres s k ja o savia. ja o sabia=ho recorda. coneixer s recordar. si recorda s k o va aprendre en el pasat. mentre es home o anima. la idea subjacent es l'eternitat d l'anima. republica:definir justicia desde individu i colectiu. mon sensible i mon intel"ligible(caverna). paper dl filosof. Per a plato la politica s parlar d ciutadans, dintre d la comunitat. LLibre II:tipus d bé: -el k s bo en si mateix. -el k s bo en si mateix i en ls seves consequencies. -el k es dificil pero bo en conskuencies. Clase d guerrers, virtut coratg. Cada instrument una funcio, i aquesta funcio una virtut. si la virtut sta en exces pot star en contra d la ciutat. per ekilibrar la vitut fa falta l'educacio, atraves d gimnastica(cos), i musica(anima). Llibre III:educacio: formada per la musica(representa harmonia i ritme) aplicat a l'anima. i la gimnastica k educa el cos. Llibre IV:no pensar en la felicitat d nivell individual, sino en nivell colectiu. -Governants(or): funcio governar, virtut saviesa. -Guerrers(plata): salvaguardar l'estat, virtut coratge. -Productors(bronze): produir, virtut temprança. Justicia surt d l'harmonia d les 3. Llibre VI: simil dela linia 1: mon sensible. figuracio. els encadentas d la caverna veuen ombres. 2: mon sensible. creença. aconsegueixen moure el coll i veuen els objectes. 3: mon inteligible. fora d caverna s veuen objectes amb la llum del sol. imatges reflectides en el riu. coneixemnt geometric. 4:mon inteligible. coneixemnet d idea. capacitat d enteniment gracies la dialectica. Mon sensible:mon d opinio, aparença no coneixement. Mon inteligible:realitat, coneixemnet. Llibre VII:-gimnastica:bona harmonia dl cos. -musica: harmonia i concordança a l'anima. -algebra -geometria -astronomia. Per plató les idees son unitat, perfectes, tancades, formals, vertaderes, objectives.

opinio: es creença ciencia:coneixemnet d idees d ambit inteligible. teoria d participacio:relaciona el mon inteligible amb el sensible. ex: idea d bellesa, el bell cavall. Idea de Bé: Per a Plató, el bé, es la causa de totes les coses, el principi del ser i de la intel·ligibilitat de totes les idees, de ella depèn tota realitat.La idea del Bé és superior a la resta de les idees. Sense ella les altres idees no poden ser enteses. El Bé no és només condició de possibilitat del coneixement sinó que hi confereix essència. Sâarriba a la idea del Bé a partir de la dialèctica. elsol es idea d be, idea absoluta. be=veritat=bellesa. Dialèctica:Lâanima, lâindividu, un cop ha treballat la gimnàstica, la música, el càlcul, la geometria i lâastronomia ha de treballar la dialèctica, que és lâart de dialogar passant dâun concepte a lâaltre, que sigui un diàleg seriós i raonat. La dialèctica és la relació de més dâuna idea, lâobjectiu final és la captació de la reina de les Idees, la del Bé. Aquesta activitat permet lâascensió cap el coneixement, és el mètode que ens condueix del món sensible a lâintelâ¢ligible. Funció del filòsof: filòsof és aquell k sap distingir entre el veritable coneixement i la simple opinió. L'autèntic savi (filòsof) és el k a través 1 procés difícil i dolorós abandona l'opinió (món sensible, ombres) i s'adreça a la idea del Bé (simbolitzada pel Sol). Al retornar a la caverna, el filòsof retorna al món de la confusió i es barreja amb els presoners. Amb la finalitat de dir als presoners que el que veuen són ombres i ajudar-los mitjançant la dialèctica a ascendir cap a dalt. Diferents tipus de coneixement: Plató té dos tipus de coneixement: el coneixement sensible i el coneixement intelâ¢ligible. El veritable coneixement es representat per el coneixement intelâ¢ligible. Per passar del sensible a lâintelâ¢ligible cal un procés de purificació de lâànima que sâanomena dialèctica ascendent. El coneixement sensible és el que percebem pels sentits. El món intelâ¢ligible no el podem conèixer a través dels sentits perquè és espiritual.

Entradas relacionadas: