Filo 1 gaia

Enviado por leire y clasificado en Filosofía y ética

Escrito el en vasco con un tamaño de 6,35 KB

 

J.Iturriak: Sentikortasuna. Gauzei buruzko oinarrizko esperientzia,datuak testuinguru teoriko batean daude beti.Mota:eguneroko bizitzako esperientzia.Arrazoimenajakintza modu sortu,esperientzia jakin1i lotuta: Berealakoa intuizioa.Bitartezko induk,deduk.J.ARRUNTAbizitzako esperientzian oinarri,ez jakin zergaitia,ez sistematikoa,aurreiritzi asko.J.ZIEN sistematikoki antolatu&gertaeren zergaitiak azaldu.jakintza zi&filo bereizi:esperiment bidezko esperientzia&matematika erabiltzea. Hórrela legeak formula,enpirikoki onartuak/ baztertuak.JTEKNJarduerak nola egitea datza.Mundua kontrolatu helburu. Jzienti aplikazio jo zen baina gaur elkarri eragin.JFIL sistem filo bakoitzak erantzun 1en balio izan dezake &erantzun guztiek ikuspegi multzo osatu.JARTKontatzearekin dago lotuta,bizitzako esperientzia)JERL.2-ZIENTZI EBO. Episteme-ezagutza mta gorna.Platon-Iritzia obj enpirikoena-episteme,mundu ulergarri&aldaezin. Aristoteles-epste ezagutza unibertsal&bearezk,ezagutza sntsorial,mugat, kntinjente akatsak ez ergn.Zient+filo-uniber,beharrez,aldaezi& betiere izn.Nozio modern Errenazimentu gartu-Beriz zient&filo. Zientzi,ezagrri espzifikoak zehaztu+ metodoa egin.2 elemen berz zient&fil:esprmntuk(matko formu oinarrituta ekintzak)&matek.ZIEN FIL? Egiazko/faltsu diren frogatu esperimentalki,filon ezin.(J arrazional& zehatza)ZIEN MOT Zie aldatu dira denboran.Zient independ errenazime lort, zient bakoit bere  prozesua izan Soziolologia XIX zientziakmetodoa proposa,helburu 1lortzeko planifikatu, &antltu pentsatzek modu. J.ZIEN METOZien formalek arrazoiketa formakaztrtu.barne-koherntzak oinarri,bainaLogikak berriz,modu egokian arrazoitzeko arauak zein diren azaltzerakoan, edozein jakintza-arlotan ongi arrazoitzeko prestatu.Egiazta2mod.Dedukzi: premisa izeneko proposizio batetikbeste1deduzi- konklusioa da.Indukzi: esperientziaz kasu partikularretatik abiatuta atera ondorioa.IndukOsoa: kasu guztiak ezagutu.Induk ezosoak:egiaztapen indibidualetan oinarr.NATUR Z.METO, induk bidezko egiaztapenak egin.Egiaztaen-metdo osoari --hipotetiko deduktiboa deritzo.Protokolozko enuntziatuek, enpirikoki egiazta mod fenómeno azalt ditu.Enuntziatu obje .Legeak enuntziatu unibertsal& fenomenoen erlazio irregular&iraunkor dira..Teoriak enuntziatu unibertsa,zientzia baten lege guztiak deduzi daitezURRATSAK:Abiapentua: (arazoren bat aurkitzen da)Azalpenezko hipotesi:hipotesiak formulatu. Mate: esperientziaren bidez egiaztatzekoondorioak ater.Esperimentuak egiten,ondorioak egia/gezurra hipotesiak legetzat hartzen dira.FILO SORRERAGertakariak azaltzeko modua aldatu-mitosetik logosera aldatu zenean. Mythos : kosmosaren sorrera eta erregultasuna azaltzeko helburua,jainko-jainkosetan oinarrituLogos: Helburu= baina argudioetan oinarri.Mirespena nola den unibertso ondenatua,kaos gabe.Zalantza: ezjakintasunaz ohartzea eta jakiteko beharra izatea. Ez konforma aurkitzen dugun irtebdearekin erantzun berrien bila Filosofiaren izaera. Fil egiaren bilaFilo ezaugar jakinduriarekiko maitasuna.Ezin Jakinduria bila hasi baduela uste dueña. Filo2 ezagutza iturri: Arrazoimena&zentzumena. Metodo filo 1- enpiriko-arrazionala ezagutza moten bitartez zentzumenak &adimena—errealitateko 2mailetara sentikorrera &ulergarrira. Errealitateko 1mailan zentzumen datuen arabera errealitatea askotarikoaa&aldakorra. Aldaketa abiatuz adimenak errealitatean iraunkorra ulertzen du, intuzio+ arrazoiketa bitartez.2 mailan gauzak zer diren jakitea—Gure adimenak kontzeptu batzuen bitartez adierazi.Kategori nagusia—Substantzia: Adimenak hauteman badela iraunkorra den zerbait .Metodo enpiriko arrazionala-Izaki guztiengan komuna,unibertsala,beharrezk dena ezagutzeko helburua. Metodo empirista esperientzia&arrazoimena bereizi.Arrazoimena zintzia formalak garatzeko iturria, adierazpenak- arrazoizko egiak- baieztapenak egia/faltzuak diren baina ez ezagutza gehitzen.Zientzia ez formalak esperientziaren bitartez egiazta ez daitezkeen enuntziatuz osatuta. Izatezko egiak ezagutza gehitzen dute. Filo- empirista da; gure ezagutzaren jatorria eta balioa zentzumen esperientziatik datorrela uste ondorioz,ikerketarako indukzio metodoaz baliatu.Metodo arrazionala Arrazoimenak nagusitasuna duela baiezten du. Berak landutako ezagutzak egiazkoak direla ziurta ditzakeguke arrazoimenak urrats:Gauzak ez dira kanpotik datozen sentipenak, adimena baiziketa Ideia argienak,nabarienak&egiazkoenak arrazoimenetik datozenak dira.Ezagutza-iturri da arrazoimena. Egiazkoa zer den epaitu,Arrazoimen klasikoak: intukzioa+dedukzioa metodoa,mate  eredua hartuz.deskartesek  metodoa jarraituz ideia argi&desberdin:pentsaten dut beraz banaiz. JAKINTZA FILOAristotelesek, jakintza teorikoa&jakintza praktikoa bereizi JakintzaFilosofia teorikoa: Errealitatearen ezagutzaz arduratu.Filosofia praktikoa: Ekintzaz arduratzen da Aldaketa aplikatua (giltzurrun transplantea nori eman)Zergatik filosofatu?Zein helburu har ditzakegun& hartu behar-Ondo bizitzeko behar dugunaz aritzean, dimentsio unibertsala lortzea-Kritika arrazionala egiteko irizpideak eskura,dogmei aurre egin ahal-Irizpide horiek, hausnarketaren bidez ezagutzen dira-Kritika egiteko argudiatu-Egitura sistematikoaren baten edozein baieztapen erlazio bidez sortutako egitura betean kokatu behar ulergarria izatek.- Jakintza mota bakoitzak egiaren eta zoriontasunaren bilaketen zer ekarpen egiten duen galdetzen du.

Entradas relacionadas: