Figures retòriques

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,9 KB

*al· litració : rptició volguda d’uns matixos sns al yarg d’uns vrsos / rptició dl so palatal sord * anà fora : rptició dl matix mot o grups d mots al comnçamnt d dtrminats vrsos o strofs pr rforçarl sntit i donar-li s imtria/ rptició d l'exprssió: "enrr, molt enrr" a l'inici d cada strofa*antí tsi : oposar en 1a matixa fras 2 mots, pnsamnts o exprssions d sntit contrari. / oposició dls trmes: "vssant-buids" * *así ndton : suprssió d ls partículs rlacionants (spcialmnt conjuncions copulativs) / en la sqüència d'adjctius s' aliminat la conjunció "i" abans dl darrer trm. * comxació : stablimnt d’una rlació d’analogia o smblança (d forma, d funció, d mida, d color) entr l’objct ral d què s parla i 1 objct imaginat pr l’autor / notu kl primr conté 1a mtàfora: "d mocadors farcida" fa rfrència a ls crsts blanks d ls onads. * encadnamnt : trncamnt forçat dl discurs al final d’un vrs k té la sva continuació enl postrior. /l primr vrs rsta suspès en fals i sgueix enl sgon. * epí tt : adjctiu k no axta cap contingut significatiu ssncial, més aviat evidncia i rssalta 1a caractrística conguda pr tot om. / i pot avr 1a cosa més snziya i umil k 1a engruna? * ipè rbaton : consistix en 1a altració forçada d l’ordr gramatical dls mots pr aconsguirl ritm adquat o la mètrica dsitjada. / l'ordr sintàctic normal dl darrr vrs sria: "i trul pap k cova la fblsa". calia 1a rima consnant ambl primr vrs i s' a aconsguit altrant l'ordr. * ipè rbol .* intrrogació rtò rica * ironia * mtà fora : figura en la qual s substitueix l’objct ral pr 1 d’imaginat pr l’autor, ambl qual existix 1a dtrminada analogia / e l "trau sinuós" s rfrix a la yuna en quart crixent il "tapís obscur" rprsnta la nit.* mtoní mia : mtàfora k substitueix 1 objct pl nom d’un altr, prò prnnt la causa pr l’efct,l contingut pl continnt, la matèria pr l’objct, etc. / n' i trobm dus: "vidr" en yoc d got i "glop daurat" en substitució dl líkid dl got.*xadoxa: exprssió d’un enunciat crt, prò k conté 2 concpts antagònics k gnrn 1 efct contradictori, absurd o invrsmblant. / la contradicció és només aparnt: "prop d tots" pr l'enorm aglomració d cossos i "yuny d tot om" pr la impossibilitat d comunicació. *polisí ndton rptició succssiva o frqüent d’una conjunció pr donar més força a l’exprssió. (i..,i...)

Entradas relacionadas: