Fibres i Fils

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Tecnología Industrial

Escrito el en español con un tamaño de 3,28 KB

2n ESO - TECNOLOGIA TEMA 2 LES FIBRES I ELS FILS

1-De que estan formats el texits? De fibres.
2-Que son les fibres? Son elements solids i flexibles amb forma de filament i una llargada i un gruix determinat.
3-Quin tipus de fibres hi ha? Naturals o quimiques.
4-Clasificacio de Fibres: Naturals: Vegetals [Coto,Lli,Jute,Canem,Rafia] Animals: [Llana,Seda,Caiximir,Pel d'angora] Minerals: [Amiant,Vidre] Quimiques: Artificials [Raio(De viscosa,D'acetat,Cuproamoniacal)] Sintetiques [Acrilica,Poliamida,Poliester]
5-Fibres mes importants: Coto: La llargada es mesura en pulsades (1=25.40mm) Sobte de la planta del Coto. Llana: S'utilitza per una gran varietat de teles/S'obte de la xolla o esquilada de ovelles. Seda: Un capoll pot arriba a medi 1.500 metres/Es molt cara.
6-Quines son les fases de proces textil? 1-Filatura(Elaboracio del fil) 2- Tissatge(Elaboracio de la tela) 3-Acabament(Operacions per fer-lo servi).
7-Que es la filatura? Es el proces de convertir les fibres en fils/Passos:Neteja,Pentinar, Estira i cargola.
8-Com s'obtenen les fibres quimiques? S'obtenen per extrusio que es fer pasar a presio diferents materials que componen la fibre/ Les sintetiques son derivats del pretoli.

9-Com es fa el texit?
El tisatje es el conjunt de operacions que entrellasen els fils "osea" l'ordit(fils paralels) i la trama(fils entrequats amb l'ordit) Per elabora el teixist es fa servi un teler
10-Tipus de telers: Amb llançadora: Teler de Garrot(impulsa la llençadora atrves de uns braços de fusta)Teler de Espasa(Com el teler de garrot pero amb uns braços verticals)Sense llançadora: Teler de llança(La trama es pasa atraves d'una agulla)Teler de aire(Calada cunduida per aire)Teler d'aigua(Calada cundioda per aigua)
CHULETAS POR ENCARGO - 666453009


11-Quien teler permet fer dibuixos? El teler jacquard.
12-Caracterisques dels teixits: I poden distingir Fils d'ordit,Fils de trama, Lligaments.
13-Tipus de teixits segonds el lligament: Tafeta(Lligat simple i mes utilitzat sentrellasa un fil de trama amb un d'ordit i te una superficie plana. Sarja(Dona com a resultat una tela amb bordons en diagonal sentrellasen dos de trama amb dos d'ordit)Seti o ras(El SETI es 1 vegades el fil d'ordit per sobre 4 de trama el RAS es 1 fils de trama per 4 d'ordit)
14-L'Ultima fase del proces textil: Tractaments Quimics: Neteja, El tint, Estampat, L'Aprest/ Tractaments Mecanics: Batanatge, Perxatge(Nomes a la llana) i Tondosatge.PIDE YA TU CHULETA PARA EL PROXIMO EXAMEN
ENVIE UN SMS O LLAMA AL 666453009


POWER BY: Ska! & 3p

Entradas relacionadas: