Fgd

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en español con un tamaño de 1,28 KB

Parlament angles: es divideix en dues cambres: lords> representaven els privilegiats. Comuns-> r.ala burgesia. -Dinastia monarcas anglesos-> stuart-> vol no fer cas de la presencia de les dues cambres. La reaccio davan daxo es una guerra civil. Hi hviua gent k defensava labsolutisme. akesta gurra vicil acava el 1649> republica. cromwell> va convertir la republica en una mena de dictadura militar, va morir el 1660 am la seva mort acaba la dictadura. el parlament proclama la monarkia a carles ll. el 1689 el parlament veu k la monarkia te mes a labsolutisme k al parlamentarisme el parlament ofereix la corona a guillem lll-> g.orange
li fa sifnar la carta dels drets on respecta el parlament.
Totalitaria i absolut: jurisdiccio-> capacitat de fer cumplir les lleis. Ilustracio: s.xvlll epoca de les llums. -> moviment intelectual k tindra aplicacions de caracter politic . implica camvis revolucio> critica antic regim: social economic poltic. el monarka en va fer un despotisme ilustrat-> adaptacio k fan els goberrns absoluts aplicant el k els i conve de la ilustracio. Fisiocracia: teoria economica basada en potenciar lagricultura aplicant el k els i conve de la ilustracio

Entradas relacionadas: