Fets de 1917, política, militars i burgesia

Enviado por Chuletator online y clasificado en Historia

Escrito el en catalán con un tamaño de 12,1 KB

 

Crisi Restauració (1899-1931):


Insuficiencia reformes regeneracionistes●Intervenció Alfons XIII en procés polític: (Formació governs inestables) ●Debilitat i divisió partits dinàstics ●Malestar exèrcit ●Creixement oposició  sistema i conflictes socials.

El fracàs del regeneracionisme Reacció polítca desastre del 98

1898:
Polavieja signà manifest regeneracionista prometia modernització Espanya i descentralització administrativa (suport catalanistes)1899: Reina regent María Cristina encarrega P. Conservador formació nou govern (Franciso Sivela)
À fracassà:●No va produir descentralització administrativa●Augment impostos comerç i indústria Catalunya campanya contra els impostosà Tancament de Caixes ( Comerciants es van negar a pagar la contribució trimestral):★Suspensió garanties constitucionals★declaració Estat guerra★botiguers empresonats ★dimissió alcalde de Barcelona.
El partits dinàsticsàplantegen reformes per “regenerar” funcionament sistema restauració” ●
Partit Conservador (Antonio Mauraà1903). “Setmana Tràgica”(1909) el faran dimitir i provocarà divisió Partit Conservador. Proposa “Revolució des de dalt” (fer reformes des de Estat per evitar revolució popular radical)★Nova Llei electoralà eliminar cacics, però introducció vot corporatiu ★Regulació del Dret de vaga       ★Projecte reforma administració localàguanyar suport catalanistes ★Lleis socials(Llei Descans dominical, Institut Nacional de previsióàassegurances d'obrers) ●
Partit Liberal (José Canalejasà assassinat per anarquista). Arribada poder amb caiguda govern Maura. Darrer intent regeneracionista,
Reformes amb oposició sector social i polític conservadors: ★Establiment servei militar obligatori★Nou impost de rendes urbanes★Ley del Candado (1910)à Prohibició establiment nous ordes religiosos (oposició església)

La set. Tràgica, el deastre d’Annual i caiguda Maura

1909 (Set. Tràgica)


Causes:

Conferència d'Algesires (1906), França i Espanya reparteixen Marroc. Presencia Espanya al Marroc pels interessos econòmics e ideològics(política de prestigi)●1921: ofensiva Exèrcit espanyol mal plantejada  provoca “desatre d’Annual”(maniobra retirada 13.000 baixes soldats espanyols i pèrdues territorials) provoca:
Moviment de reservistes i commoció societat espanyola i creació comissió responsabilitats ->desencadena revolta popular (crema edificis religiosos i aixecament  barricades) d’un fort corrent anticlerical i antimilitarà24 juliol: comitè de vaga format per socialistes, anarquistes i lerrouxistes establiment convocatòria general a BCN contra l’embarcament reservistes i contra guerra en si.

Conseqüències:

Dura repressió  arbitràriaà centenars de morts ●Tancament obres i escoles laiques ●Desprestigi govern genera


campanya contra  Maura→ dimissió (nou president: Dato) i  dissolució  Solidaritat Catalana ●1925 acaba guerra amb l’èxit desembarcament Alhucemas Les forces polítiques

Oposició política (Republicanisme, Carlisme, Socialisme i Regionalisme)Republicanisme(principis segle dividit)●Uníó Republicana (Nicolás Salmerón)●Partit Republicà Radical (1908) d’Alejandro Lerroux:★Partit de masses i modern, format afiliats i activistes professionals. Discurs anticlerical i anticatalanista. Evoluciona a postures més moderades. ★Combina lluita institucional i carrer en favor de reivindicacions populars i drets individuals ★Expansió amb les Cases del Poble, escoles, centres recreatius.. ★Gran influència calesses mitjanes i el proletariat (BCN)

Oposició Sindical

Sindicalisme anarquista (CNT)àcerta influència societats d’ofici i van protagonitzar mobilitzacions: ★1902Vaga general 1 setmana a BCN★1908:Creació Federació sindical “Solidaritat Obrera” ★1911: Creació CNT ( sindicat anarcosindicalista) à molta força amb la creació de Sindicats Únics: organització no per oficis sinó per brancaàfomentava solidaritat tots  treballadors del ram en cas de vaga.
Sindicalisme socialista(UGT) 1r organitza en federacions d’ofici després adopten sistema CNT: federacions d’indústria La consolidació del catalanisme

Naixement Lliga Regionalista


Uníó Catalanista(1891) dividida->Enric Prat de la Riba (defensava la participació en la vida política) es separa i forma Centre Nacional Català (1899). Aquest es va fusionar el 1901 amb Uníó Regionalista donant lloc a Lliga Regionalista (Partit conservador amb suport burgesia industrial i comercial i classes mitjanes)

El republicanisme catalanista

Degut a divisions i tensions dins la lliga i degut a visita BCN Alfons XII els catalanistes republicans es van separar de la lliga i van formar Centre Nacionalista Republicà(1907), més tard van formar amb restes d partit Federal la Uníó Federal Nacionalista Republicana(1910). L’any 1914 van firmar pacte  Sant Gervasi amb Partit Radical-> fracàs electoral-> desaparició UFNR Posteriorment -> Partit Republicà Català (1917, Lluís Companys)

Solidaritat Catalana

Victòries electorals catalanistes→ hostilitat Exèrcit: s’identificava catalanisme amb “separatisme”. El 1905 fets del Cu-Cut! ( militars van assaltar redacció revista satírica  i diari La Veu de Catalunya), per les crítiques a l'exèrcit i defensa del catalanisme. El govern va promulgar la Llei de jurisdiccions. (subordinació del poder militar al poder civil) A Catalunya, reaccions llei amb la creació Solidaritat Catalana-
> aliança electoral forces catalanes, amb programa Tívoli per exigir supressió Llei de Jurisdiccions i reivindicar l’autonomia regional i municipal. Rotundes victòries electoral 1907-> catalanisme esdevé moviment de masses

La Mancomunitat de CatalunyaFormació i organització Mancomunitat


1907: Enric Prat de la Riba (Màxim dirigent Lliga Regionalista), elegit president Diputació Barcelona→Impulsa un projecte:  federació de diputacions en un sol organisme que aplegava a nivell simbòlic totes províncies (no competències cedides per Estat -> no autonomia política) Govern Canalejas  accepta proposta i aprovada al 1913 govern conservador de Dato:●Valor simbòlic à disposava poder regional unificat ●Organismes Manc.→Assemblea General, Govern i president Obra de govern
Infraestructures i innovacions agricultura i la ramaderia (Creació carreteres i camins, impuls de extensió xarxa telefònica i de cooperativisme agrari) ●Ciència (Creació observatori Fabra i Serveis Meteorologia de Catalunya)●Ensenyament(Foment Formació Professional. Creació Escola del Treball i estudis artístics)●Cultura(Creació Institut Estudis Catalans que va impulsar uníficació ortogràfica de Pompeu Fabra, creació biblioteques) 

La crisi de 1917

El mal repartiment social dels beneficis del boom econòmic i creixent inflació à triple crisi a Espanya:●

Crisi militar

Augment descontentament oficials mitjana graduacióàCreació Juntes de Defensa (associacions de militars):★Crítica política d’ascensos a oficials guerra del Marroc (africanistes)★Demanda millores salarials ●

Crisi política:

Diputats republicans, del PSOE i de Lliga, amb Corts tancades, van demanar en Assemblea de diputats catalans a BCN –iniciativa de Cambó-:★Reobertura Corts★autonomia regional★eleccions a corts constituents (fer nova Constitució més democràtica) →Es van celebrar noves Assemblees de Parlamentaris amb escassa presència de diputats. El moviment es desinflava(falta de suport exèrcit, divisions Lliga /republicans i PSOE, por al moviment vaguístic per part de la Lliga…●

Crisi social

Finals 1916 : 1ª vaga general  Espanya. Convocatòria UGT i la CNT  contra augment preus. Agost 1917: CNT i UGT convoquen vaga general a Espanya, amb objectius polítics:(Incidència a Catalunya, Madrid, País Basc, Astúries, exèrcit participa a repressió, temor a revolució obrera entre diputats de la Lliga ●La crisi es desactiva amb formació govern de concentració (partits dinàstics i Lliga). Aquest govern(1918) i el de 1921 van fracassar en aconseguir estabilitat política: el canvi de governs freqüentment suspenien garanties constitucionals o tancaven el Parlament.

Descomposició règim Restauració (1918-1923)La vaga de la Cadenenca (1919)L’acomiadament d treballadors que volien afiliar-se a CNT va provocar l'inici vaga empresa "La Canadenca" subministrava electricitat a la ciutat. A principi març → vaga general. Es firma un acord -> la patronal acceptava la readmissió dels treballadors acomiadats,


augments salarials, la llibertat dels empresonats i les 8h de treball Davant l'incompliment de l'alliberament de tots els detinguts els obrers van tornar a la vaga→ Declaració d' Estat de guerra i repressió sobre els cenetistes El pistolerisme
Agudització conflicte CNT- Patronal à Pistolerisme: violents enfrontaments (atemptats terroristes) entre grups armats radicals vinculats a la CNT i empresaris –Patronal- (a través sindicats lliures i bandes pistolers a sou)(sindicats  integrats per carlins i pistolers pagats per la Patronal per assassinar dirigents cenetistes). Complicitat policia feia ulls grossos davant aquests assassinats i col.Laborava amb la  Llei de fugues La dictadura de Primo de Rivera Causes cop d’Estat (13 set. 1923)
fi sistema polític de la restauració●La crisi i degeneració del sistema polític de la Restauració→ successius governs de concentració incapaços d’afrontar problemes: sistema caciquil,  i estaven fragmentats●descontentament exèrcit per guerra Marroc →desastre d'Annual recuperar el prestigi perdut●L'agudització i radicalització conflictes●auge i radicalització nacionalismes perifèrics, especialment català●triomf feixisme ItàliaAspectes de la Dictadura Polítics
Dissolució Parlament i prohibició partits, sindicats i llibertats ●govern autoritari i militar (presi: Primo de Rivera) ●llenguatge regeneracionista (acabar caciquisme)● deixa solució momentània i vol institucionalitzar-seUnió patriòtica(1924)à partit únic per tenir suport social i seguir directrius poder● 1923,defensa un nacionalisme espanyol unitari i persegueix el catalanisme: supressió MancomunitatSocials
Reprimir el mov. Obrer més radical (CNT i comunistes) ●afavorir els Sindicats Lliures ●Tolerància UGT (col·laboraran amb la Dictadura). El dictador buscava integració classes treballadores. (polítiques de protecció social, comitès paritaris->evitar vagues)
Política econòmica→ expansió econòmica->Dirigisme econòmic->intervencionisme de l’Estat  i el monopolisme.(Foment obres públiques i subvencions a empreses poc rendibles, Concessió de monopolis CAMPSA i política proteccionista.

Oposició i caiguda del règim

Augment oposició a dictadura (Creació FAI) ●Crisi econòmica pel dèficit balança comercial, devaluació pesseta i fugida de capitals ●opinió pública dictadura = monarquia→ Rei davant l’amenaça  retira suport al dictador→ Dimissió Primo de Rivera(1930)  formació govern provisional (general Berenguer) “Dictablanda”

Entradas relacionadas: