Fes un breu resum de la història de la Unió Europea, de les seves principals institucions i quins països en formen part avui

Enviado por Chuletator online y clasificado en Historia

Escrito el en catalán con un tamaño de 22,1 KB

 1. Objectius tema 2

 2. Saber què és un estat. Diferenciar-lo de nació.

 • Un estat és la unidad política i administrativa  

La nació és un conjunt d'individus amb característiques culturals comunes en un espai geogràfic més o menys delimitat.


 1. Distingir entre democràcia i dictadura, monarquia i república, i entre estat laic, confesional i teocràtic.

 • DEMOCRÀCIA:  és el poder está repartit per evitar que una única persona o un grup control i tot l’estat

 • El parlament té el poder legislatiu,és a dir,aprovar lleis i controla el govern 

 • El govern té el poder executiu, cosa que significa que amplia les lleis i administra el país 

 • Els jutgeexerceixen  el poder judicial : cuiden que els ciutadans  i les institucions compleixen les lleis

 • DICTADURA: tots els poders de l’estat són  a les mans d’una persona o d’un grup.

 • MONARQUIA: són estats en els quals el cap d’estat és un rei 

 • Monarquia constitucional si el  monarca  participa en les tasques de govern 

 • Monarquia parlamentària : so el monarca és el cap d’estat,però no exerceix cap acció de govern 


 • REPÚBLICA:són estats en els quals el cap d’estat és triat un presidents.

 • República  parlamentari: Quan  el cap d’estat és triat pel parlament i no coincideixen.

 • República presidencialista : 

 • ESTAT LAIC : No tenen ninguna religió oficial

 • CONFESIONAL :Tenen una religió oficial

 • TEOCRÀTIC:Tenen unes normes i religiós que que viven a la l’han de fer per el govern.


 1. Comprendre què és la UE, per què es formà, les principals fites de la seva història, i les seves institucions més importants. 

 • Història de la UE : Després de la Segona Guerra Mundial

 • Consolidar  la  Pau i evitar més guerres a Europa 

 • Competir units contra les grans superpotències, que després de la Guerra Mundial eren els Estats Units i la Uníó Soviètica

 • Bèlgica, la República Federal d’Alemanya,França, Itàlia i Luxemburg i els països Baixos varen crear la Comunitat Europea del Carbó i de l’Acer 

 • Varen desenvolupar polítics econòmics comunes 

 • Varen establir la llibertat de circulació de béns, serveis,trabadors i capitals

 • Es va desenvolupar el dret comunitari, lleis comunes de complicament obligat a tots els estats membres 

 • Uníó econòmica i coordinació política 

 • Es va fer realitat la uníó econòmica i monetària amb l’entrada en circulació de la moneda única 

 • La progressiva intergració econòmica va posar de manifestar la necessitat d’una convergència política més gran 

 • El Tractat de Lisboa que va entrar en vigor 2009 va establir una carta de drets fonamentals per a tots els ciutadans comunitaris

 • Les institucions de la UE

 • Els estats membres de a UE deleguen una part de la seva sobirania en algunes institucions independents que representen els interessos de tota la Uníó


Entradas relacionadas: