Felicitat segons mill

Enviado por henyun y clasificado en Filosofía y ética

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,85 KB

 

Utilitarisme qualitativo versus utilitarisme quantitativo

A. La major felicitat per al major nombre

Manté que les accions són correctes en la mesura que tendeixen a promoure la felicitat, i incorrectes en la mesura que tendeixen a produir allò que és contrari a la felicitat. Per felicitat s'entén el plaer i l'absència de dolor; per infelicitat el dolor i la falta de plaer”

B. La major felicitat per al major nombre

Mill posa l'èmfasi en la noció de bé comú i la identifica amb l'obtenció efectiva d'aquella suma més alta possible de satisfacció i de felicitat per al major nombre de persones.

Para Bentham la felicitat està vinculada a la quantitat de plaer. És, doncs, una concepció aritmètica, agregativa.

Para Mill ho important és la qualitat dels plaers, on els plaers de l'esperit són més importants que els del cos. És preferible ésser “un Sócrates insatisfet” abans que un porc satisfet.

C. Fonament antropològic de la jerarquia de plaers

 Parlem de la felicitat humana i els éssers humans són éssers que, a més de les facultats inferiors que comparteixen amb els animals, es caracteritzen per tenir unes facultats superiors específiques. La felicitat del ser humà és inseparable de l'exercici d'aquestes facultats superiors: la intel·ligència, la sensibilitat moral i la sensibilitat estètica. L'exercici d'aquestes reporta a la persona un plaer diferent i superior del que li reporta l'exercici de les facultats inferiors:  S’estableix així una jerarquia de plaers que situa les satisfaccions intel·lectuals, l'altruisme i els plaers emocionals per sobre dels més vulgars. I que permet que en els plaers no només podem parlar de quantitat (més o menys quantitat, intensitat o durada) sinó també, i sobretot, de qualitat.

Entradas relacionadas: