Felicitat col·lectiva

Enviado por Chuletator online y clasificado en Filosofía y ética

Escrito el en catalán con un tamaño de 7,64 KB

 

1.- UTILITARISME


La nostra ment és com un full en blanc a on s’escriuen les experiències, no Existeixen les idees innates

1.1Principi d’Utilitarisme:


·Es la Doctrina que converteix la utilitat en l’únic criteri de felicitat, Tota acció és bona si promou la felicitat

·Es Tracta d’orientar als homes a “la major felicitat al major nombre de persones”

·Per a Ell són més importants els plaers de l’esperit que els materials

1.2 Jerarquia de Plaers:


·Estableix Prioritat a les satisfaccions intel·lectuals i l’altruisme per a sobre dels Sensorials

·Intel·ligència: Desig de saber, coneixement

·Sensibilitat Estètica: gaudir d’una obra d’art

·Sentiments Morals: posar-nos en la pell dels altres

·Qualitats Humanes: són superiors als plaers sensuals

1.3 Felicitat e infelicitat


·La Felicitat no és un estat d’entusiasme continu, sinó moments ocasionals, es Tracta de maximitzar els de plaer i minimitzar els de dolor La felicitat S’aconsegueix combinant la tranquil·litat i l’excitació

1.4 Utilitarisme de la Norma/regla


·No Són importants els motius sinó les conseqüències de les nostres accions i els Efectes que tenen sobre els altres. Ex: Correctes= ser solidari, no mentir    Incorrectes= egoisme, mentir...

1.5  Sancions


      Motivacions Externes:

·fa Referència a la força que tenen els càstigs o premis físics i morals

·Les Sancions controlen les accions de les persones a través de la por, el dolor, Etc.

Motivacions internes:

·Sentiment D’obligació

·Es el Sentiment moral que podem experimentar quan la llei és obeïda o el dolor de les Lleis violades

1.6 Crítiques a L’utilitarisme


·Diuen Que existeixen altres finalitats a més de la felicitat. Ex: virtut


·Una Finalitat seria allò que es desitja per a si mateix i el mitjà seria el camí pe Assolir la felicitat


2.- SOBRE LA LLIBERTAT


Defensa els drets i les llibertats per davant de L’Estat i l’opinió pública

2.1  Amenaces a la llibertat


·Existeix Una tendència a entendre inadequadament els poders de la societat cap al Individu

·La Societat no ha de legislar sobre la vida privada perquè va en contra de la Llibertat del individu

·Pitjor Opressió= imposició dels costums i forma de vida

·La Intromissió té efectes contraris a la utilitat

2.2  Límits a la intervenció de l’opinió Col·lectiva (principi del dany)


·S’ha De rebre comptes a la societat pels seus actes, ja que cadascú té les seves Opinions

·Cadascú és responsable de sí mateix ja que l’individu és el que condueix la seva pròpia Vida

Excepcions: els menors d’edat i les persones amb Capacitats mentals debilitades

2.3  Àmbits de la llibertat


1.- Llibertat de pensament i discussió: necessàries pel benestar de la humanitat

·Quan La opinió és verdadera: no es pot prohibir la difusió

·Quan La opinió contingui algun error: s’ha de reflexionar i confrontar diferents Punts de vista

·Quan La opinió és falsa o errònia: no s’ha de prohibir però s’ha de veure la manca De fonaments


2.- Llibertat de gustos i aspiracions

·Pretén Provar la utilitat sense menysprear tota la experiència humana acumulada.

·Els Que es conformen amb els costums no desenvolupen facultats mentals i morals.

·Es Intolerable la opinió pública ja que es fica amb els drets individuals

3.- Llibertat d’acció

·Intenta Establir els límits que té l’individu sobre sí mateix

·L’individu Té unes obligacions cap a la societat:

oNo Perjudicar els interessos dels altres

oDefensar Als altres de les ofenses i humiliacions

·Si un Individu incompleix alguna d les obligacions, la societat pot intervenir i Castigar la seva conducta

4.- Les virtuts humanes

·Mill No s’ocupa de les virtuts personals sinó de les virtuts socials

·Tothom Té qualitats admirables, però pot patir una reprovació moral per la seva forma D’actuar

·Són Motius d’aversió els vicis morals (malícia, crueltat, etc.)

·Les Persones que cometen aquests actes no s’han de considerar enemics socials, s’ha De valorar com afecta als altres

·Mill Creu que la seva pròpia conducta acabarà portant el seu propi càstig per les Conseqüències negatives que es deriven de les seves accions.

Entradas relacionadas: