Fdsaf

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Química

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,33 KB

 
El racionalisme: l origen del coneixement es troba en la rao.
Ls sentits o experiencia sensible son una font no fiable
perquè podem caure en errors de percepcio(distorsio, miratges, alucinacions) El model d conexement racional son ls mates i apliken l matex metode en altres ambits d conexement. El conexement s expressa en idees(objectes mntals q no+ existexen en l mva ment) hi ha algunes idees innates q l nstra ment ja disposa quan naixem.
Per Descartes cal buscar fonaments solids i indubtables per construir l arbre dl conexement: la metafísica són les arrels, els fonaments del saber; daquesta depèn la física o filosofia natural (el tronc) i la resta de ciències particulars (medecina, mecànica, moral, etc.) són les branques de larbre, les quals hi mantenen una estreta relació amb la filosofia natural. Ls mates ns oferexen un model d conexement, tb sa d aplikar en ls altres camps on ns permeti tb aribar a altres conexements valids universalment verdaders.
Discurs del metode: cal veure com funciona la ment i com elabora idees i l seu ideal es trobar unes regles per descobrir l veritat. Ell creu q l rao es comuna a tts ls individus i per axo pot adkirir aket metode:
1)criteri d evidencia: verdader allo q es evident, sense precipitarse, cal ser previngut a l hora d acceptar l veritat d una idea.
2)analisi: detectar les parts d cda problema
3)sintesi: ordenar ls elements d cda problema, ana dl + senzill al + complex
4)revisar i enumerar ls elements d un problema
La primera realitat
1)vol trobar un conexement indubtable, evident, per axecar l arbre del conexement comu a tots, agrupa ls conexements segons l seu origens i mira si pasen la prova.
2)no es pot fiar de la informacio dls sentits, tmp d deduccions ni demostracions perquè a vegades comet errors d calcul i cau en contradiccions
3)s adona q si hi ha un 10 lenganya a ell, si ell dubta ha d deduir q existex i es algo. Per tant penso, per tant existexo per ell pensar inclou dubtar, imaginar, sentir, raonar... per ell el jo es una substancia q t l qualitat d pensar.
Substancia
Es allo q existex per si matex i q no necesita re per existir
substancia infinita Déu
finita Anima o ment Atribut: pensar Jutjar, raonar, imaginar, sentir
cossos Atribut: extensio Magnitud, figura, situacio, moviment, durada, nombre
Descartes Plató Descartes Plató
Objecte mental (objectes dins la nostra ment, inteligibles) Segons origen(adquirides per sentits, deduïdes o imaginades, innates) Coneixer es coneixer idees Objectes fora d l nostra ment, transcendents, iteligibles, immutables, eterns Relaciona innatisme i reminiscència
Descartes Plato Epicur Descartes Plato Epicur
Substancia pensant(ment)+extensa(cos) Ment+cos material Materialisme: cos i ment son materials Atomisme: agrupacions d atoms q es mouen per l espai
Anima okupa un llok simple i indivisible Anima tripartida (racional, irascible, apetitiva)
Cos i ment no son moralment diferents Cos es ignorar a lanima, es una preso No sap explicar
No hi ha relacio entre cos i ment
Descartes Descartes realitat Plato Descartes realitat Plato
substancies Realitat= agrupacions d atoms
Epicur Epicur
Deu es un esser Déus materials, no intervenen al mon
Determinisme fisic i mecanicisme Felicitat absoluta
Mecanicisme però no determinisme, hi ha atzar però no kaosDualisme radical Entre cos-anima(no es clar si es immortal, indivisible, 2 coses d naturalesa cmpletamen diferent) la idea es un objecte mental dl pensament q n+ existex en l nostra ment, procedent d 3 origens
1)idees vingudes d fora captades a traves d l experiencia sensible
2)idees creades per mi a traves de la rao, imaginant
3)idees innates q procedexen d l natura dl nostre enteniment dsd l naxement(déu)
Mecanicisme El mon exterior format per particules q xoquen entre elles sn ls lleis de la mecanica precises q s expresen matematikmnt que son l unik q poden conexer imposades per déu q compleix unes funcions al mon
1)creador del mon
2)garantia per mi alora d conexer l mon perquè hi ha una confiança natural a creure q jo n menganyu qan penso q fora d l mva ment hi ha cosos am propietats objectives
La moral conrear la rao i avançar els nostres conexements es una condicio necesaria per actuar b. Lliga l inteligenciaà voluntat i l coneixemenà virtud. Intelectualisme moral i + ndavant defensa l bona voluntat concient q a d viure i q ha d prendre decisions i s posa 4 regles
1)adaptacio i moderaco: seguir ls lleis establertes on e nascut i en q man edukat, seguir les opinions + moderades d l gent + adekuada
2)decisio i constancia: fermsa d voluntat
3)autodomini i indiferencia
4)conrear la rao

Entradas relacionadas: