Fases de la entrevista

Enviado por Chuletator online y clasificado en Psicología y Sociología

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,94 KB

 

La Informació es pot classificar de diverses maneres: Segons el tipus De font(prim, Sec). Segons la procedència(int, Ext) De la informació. Segons la freqüència(repetitives O puntuals) De la recerca.
Segons el registre físic de la informació.(textuals, Grafiques o electroniques)

Fases De la planificació d’una recerca: Definir L’objectiu de recerca, Plantejar les estratègies i les tàctiques Possibles, Combinar Diverses estratègies, Anotar els resultats de les recerques per no Entrar dues vegades al mateix lloc i escollir El resultat més convenient

L’entrevista En profunditat és una entrevista personal no estructurada (sense Qüestionari), pero pautada, en la que el que es vol aconseguir és Que cada entrevistat, de forma individual, expressi les seves Opinions i creences sobre un tema objecte d’anàlisi.


L’entrevista Etnogràfica és una entrevista a una persona o un grup molt reduït (2-3 amics, una família…). L’entrevista es realitza en el Context propi de consum, pot durar des d’una hora a un día sencer. Es contacta amb Els entrevistats mitjançant empreses que gestionen bases de dades

Les Tècniques projectives tenen el seu origen en la psicología clínica I projecten a l’entrevistat a través de tercers.

S’utilitzen Com a complement a les tècniques qualitatives per obtenir informació Que en una reuníó de grup o entrevista no s’obté.

L’enquesta Ad-Hoc:


Son Enquestes dissenyades per un objectiu específic, per obtenir Informació quantitativa de la que no es disposa. És un mètode “a Mida” es Recull en un moment determinat del temps.

Adhoc Quantitativa: Personal, Postal, telefonica, Internet

periodiques: òmnibus panell tracking enquestes sectorials

PANELL: És un instrument d’investigació de caràcter quantitatiu. Té com Objectiu obtenir informació amplia, continuada i períòdica sobre Productes, mercats... Una característica rellevant és que S’utilitza una mostra representativa i constant de l’univers a Tractar. La recollida de dades es fa mitjançant panellistes que Envíen les seves dades períòdicament.


El Tracking consisteix en recollir informació de forma continuada, per Exemple: diaria. Evolució al llarg del temps, amb el que podem veure Com respon el consumidor als estímuls del mercat, com per exemple, La publicitat o les promocions.

Entradas relacionadas: