Fase de descens de la natalitat

Enviado por Chuletator online y clasificado en Geografía

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,64 KB

 

La dinàmica de la població mundial:● Fase 1: La natalitat es molt elevada però la mortalitat també ho és. Llavors el creixement es bastant just. El creixement vegetatiu és equilibrada i creix bastant poc.
- Natalitat = Era elevada perquè els fills constituïen una ajuda per l’ajuda familiar (economia agrícola), hi havia una elevada mortalitat infantil, els fills donen prestigi social i eren una “assegurança” per quan els pares es fessin grans (cuidar-los).
- Mortalitat = Efectes de les catàstrofes naturals: Inundacions, sequeres entre d’altres. També existien epidèmies i les males collites que ocasionaven períodes de fam. Per últim les guerres eren molt freqüents.
- Es una situació típica de societats preindustrials i actualment cap país es troba en aquesta situació.

● Fase 2: Descens gradual de la mortalitat. La natalitat es molt elevada i la mortalitat disminueix. Per últim el creixement vegetatitiu es molt elevat
- Natalitat = És molt elevada perquè els fills constituïen una ajuda per l’ajuda familiar (economia agrícola), hi havia una elevada mortalitat infantil, els fills donen prestigi social i eren una “assegurança” per quan els pares es fessin grans (cuidar-los).
- Mortalitat: La mortalitat disminueix gràcies als progressos en la higiene, es generalitza l’ús del sabó. Més ús de la roba de cotó i recollida de les escombraries. Un altre factor que va fer que no hi hagués tanta mortalitat va ser l’alimentació. Apareixen noves tècniques de conreu, com per exemple la rotació de conreus. També es conreen plantes farratgeres que permeten alimentar al bestia i així sobten millors adobs per poder conrear. També hi ha avenços en la medicina. Es la fase característica dels països subdesenvolupats, són els meus pobres. (Etíòpia, Somàlia, Afganistan...).

● Fase 3: Reajustament demogràfic. La natalitat és alta però disminueix
progressivameent. La mortalitat continua baixant però a menor ritme. Hi ha molt creixement de la població però s’anirà reduint a mesura que el país es va desenvolupant.
- Natalitat = La natalitat disminueix perquè hi ha un control de la fecunditat, hi ha una panificació familiar. L’Economia evoluciona del sector primari als sectors secundaris i terciaris. Els fills ja no poden ajudar tant en l’economia familiar. Es pretén gaudir d’un nivell de vida elevat, si tenen molts fills l’economia de la família baixa. Habitatges més petits i més cars (Forma de vida urbana).
- Mortalitat = La mortalitat baixa pels avenços de la medicina sobretot per les vacunes i antibiòtics. També per la millora de les instal·lacions sanitàries. Això provoca una disminució de la mortalitat infantil i un augment de l’esperança de vida.
- Un exemple seria Brasil, Índia, Marroc...

● Fase 4: Equilibri demogràfic. La natalitat es molt baixa i es irregular. La mortalitat es molt baixa i el creixement vegetatiu es molt baix i en algunes ocasions fins i tot negatiu.
- Natalitat = La natalitat disminueix perquè hi ha un control de la fecunditat, hi ha una panificació familiar. L’Economia evoluciona del sector primari als sectors secundaris i terciaris. Els fills ja no poden ajudar tant en l’economia familiar. Es pretén gaudir d’un nivell de vida elevat, si tenen molts fills l’economia de la família baixa. Habitatges més petits i més cars (Forma de vida urbana). Els períodes de creixement de la natalitat són ocasionats per períodes d’expansió econòmica. Quan aquest creixement es brusc, molt creixement en pocs anys, s’anomena “baby boom”. Les baixades de natalitat baixen en moments de crisis econòmiques, com per exemple el 1973 que va haver-hi la crisis del petroli, la crisis financera del 2008.
- Mortalitat = La mortalitat és baixa pels avenços de la medicina que permet incrementar l’esperança de vida.
- Aquesta fase es la situació característica dels països desenvolupats com per exemple: Espanya, Estats Units, Japó...

Litoral:- Zones molt poblades
- Conreus de regadiu(hortes: hortalices i verdures(fruita seca))

Clima de les canàries:- Tenen molta influència de l’anticicló de les Açores, també la tenen dels vents alisis, de l’oceà Atlàntic i de l’aire sec al Sàhara.
- Temperatures: Hi ha unes temperatures càlides durant tot l’any amb una mitjana de 17o, hi ha molt poca amplitud tèrmica, les temperatures són més fresques en funció de l’altitud.
- Precipitacions: Són escasses, més abundants a l’hivern i menors a l’estiu.
- És produeix un fenomen per culpa del relleu que s’anomena el mar de núvols, que ocasiona unes precipitacions
- Vegetació: Es variada en funció de dos factors principals:
    - La localització de les illes (Més occidentals o més orientals)
    - En funció de l’altitud (Teide)
- A les zones baixes tenim plantes xeròfiles i arbres com el Drago.
- Zones intermitges: La laurisilva (boscos densos i humits amb espècies com els pins i els llorers).
- Zones altes: Podem trobar boscos de pi canari.

Entradas relacionadas: