Falacias

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Filosofía y ética

Escrito el en español con un tamaño de 2,02 KB

 
Falacias:-Ad verecundiam:defender algo apoiandose en algo ou en alguen que sexa unha autoridade na materia.-Ad hominem:pretender rebater un razoamente ou demostrar a falsedade de algo o que chegou,desacreditando a persoa.-Ad populum:defender unha conclusión sen xustificala, apoiandose nos sentimentos, emocións ou prexuizos.-Ad baculum:e cando ameazamos en lugar de dar razóns. -Ad ignorantiam:dicir que algo e verdadeiro por no poder demostarar que e falso .-Semántica:úsase un termo ou expresión equivocado.-Circulares: (a terra móvese porque nunca está quieta) .-Xeneralización indebida: inferir unha conclusión a partir de uns poucos casos que non son suficientes para probalo.-Falsa causa:dase por correcta unha causa insuficiente ou equivocada.

Actitudes ante a posibilidade do coñ ecemento:-Dogmatismo:e a posición filosfofica mediante a cal podemos adquirir coñecemento seguro e universal e estar seguros diso.-Escepticismo:e a posición oposta o dogmatismo.O moderado dubida de que sexa posible o coñecemento firme e seguro.O radical nega que sexa posible tal coñecemento.-Criticismo:postura intermedia entre o dogmatismo e o escepticismo.Para Kant o coñecemento e posible.-Relativismo:e unha postura que nega a existencia dunha verdade absoluta,valida en si mesma e en calquera tempo e lugar.Rexeita a pretension dun coñecemento obxectivo e universal.-Perspectivismo:a pesar de que ten moitos puntos en comun co relativismo diferenciase en que non nega a posibilidade teórica dunha verdade absoluta.

Entradas relacionadas: