Ezagueraren teoria

Enviado por Chuletator online y clasificado en Psicología y Sociología

Escrito el en vasco con un tamaño de 5,26 KB

 

Irakasle berritzaile baten ezaugarriak:-


Profesionaltasuna eta engaimendu etiko eta soziala bat Egiten dute.-Ikasleak eta irakaskuntza-
Ikaskuntza prozesuak hobetu hobeto Ezagutu nahi ditu eta aldi berean, eskola eta bere ingurua konprenitu, eta Besteei ezagutarazi eta ulertarazi nahi die eraldaketa eragiteko.-Lanbidearekiko Harrotasunez eta duintasunez aritzen da eta bokazioaren kontzeptua berriro Asmatzen du.-Ikasleen gaitasunen garapenaren potentzialitateaz baliatuz, Jakintzarekiko erlazio arina eta esanguratsua izateko baldintzak sortarazten Ditu.-Autonomoa da eta bere irakasle-boterea erabiltzen du.-Irakasle on bat Inork ez du ahazten, eta gogoan dute ez irakasten zuenagatik baizik eta bera Izateko eraginagatik.-Banaka zein taldean etengabeko formakuntzan aritzen Da.-Irakurri egiten du eta besteekin irakurtzen du. -Besteekin eta hainbat modu Eta bideren bitartez formatu egiten da, bai zentroan zein zentrotik Kanpo.-Teoria eta praktikaren inguruan hausnartzen du. Praktika berritzaileen Hausnarketa sendoena eta emankorrena da.

Paradigmak:

Paradigma Bat halako komunitate zientifiko bateko kideek, une historiko batean elkarrekin Daukaten fokatze komuna da eta hori zientifikoa zer den eta zer ez den definitzen Du eta zer nola eta zertarako ikertu baldintzatzen ditu. Didaktikaren arloan Irakastea zer den eta zertarako balio duen esango du.

Interpretatiboa:

Fenomenologikoa edo hermeneutikoa Da,-ezagutza:norbanako interpretazioa,-

Errealitatea

Anitza, singularra eta Konplexua,-ezagutza zehatza eta egoeraren arabera baldintzatua,-Partehartzailea,-horizontala. Metodologia kualitatiboa du eta aztertzeko eta interpretatzeko balio du.- Interes praktikoa du.-ekoiztu nahi duen ezagutza-mota subjektuartekoa da eta Egoera partikularretan aplikatu nahi da.,-Errealitatea askotarikoa, ukaezina Eta holistikoa da. –Teoriak, eskolan eta geletan gertatzen diren praktika hurbilak Aztertuz garatu behar dira, horregatik praktika eta teoria ezin dira Banatu.-Sentipenak, bizipenak, interpretazio subjektiboak baliospen pertsonalak… Ikertzen ditu.-Metodologia kualitatiboan ikertzailea ez da aseptikoa, ikertzen Duen errealitatea beren balio eta aurreko esperientziatik interpretatzen Duelako.-Zertarako ikertzen dugu? Errealitatze zehatz eta jakin batean dauden Erlazio sakonak ezagutzeko, ulertzeko eta horrela erabaki praktikoak Hartzeko.-Praktika eta erreflexioa aztertuz,gelako beharizanei egokitu dezakegu Irakaskuntza. Garrantzitsuena prozesua da.-Irakaskuntza testuinguru batean Garatzen den praktika soziala da, ez transmisio bakar bat.-Irakasleak erabakiak Hartzen ditu.-egiteko gaitasuna dago.-irakaskuntzan ezagutzak elkarren artean Eta lankidetzan sortu behar dira, horregatik hezkuntza sistema eta estatuaren Arteko erlazioa aldatu nahi da.-Irakaskuntza prozesu malgua, sortzaile eta Irekia bihurtzen da.-Kritika: irakaslearen lan indibiduala garatzera jotzen Du,curriculumaren diseinuaren parte hartu barik. Estatuak esaten duena betetzea Bilatzen da.Paradigma interpretatiboan, irakaslea lana eta praktika diseinatzen Dute gelako eta eskolako beharrei erreparatuta, ikaslea bere kabuz pentsatzen Dakien norbait da.

Kritikoa:

nola Aldatu, eraldatu eta hobetu landu nahi da.-KRITIKOA (sozio-

Kritikoa

,-ezagutza:norbanako interpretazioa,-errealitatea:anitza,singularra Eta komplexua da,-ezagutza zehatza eta egoeraren arabera baldintzatzen Da.-sinesmenak, balioak eta ideologiak.-eraldaketa bilatzen du.-Metodologia Mistoa erabiltzen du eta hausnarketan oinarritzen da.-Gizarte kritikoa, Negoziazioa eta emantzipazioa oso garrantzitsua dira.-Hezkuntza teoria eta Praktikarekin duen erlazioa aztertzen da baita gizarteak eta Hezkuntzak dutena Ere.-Paradigma honen arabera hezkuntza gizartearen araberakoa izan behar da, Hau da, aldakorra.-Perspektiba honen interesa askatzailea da. –Errealitate dinamikoa, Eblolutiboa eta elkarreragilea da.-Zientziaren kontzepzioa: ezagueraren Ekoizpen demokratikoa da, esanahiak negoziatuz egiten dira.-Partaide guztiak Eguneroko lana,praktikak, ezagutu behar dugu. Gizartea aldatuz gero, praktika Ere aldatze da horregatik teoria eta praktikaren erlazioa dinamikoa da baita Eskola eta estatuarena.-Zer ikertu?Talde batentzat problematikoa dena edo Aurrera joateko baliozkoa izan daitekeena.-nola ikertu? Ikerketak ez dira Neutralak eta objektiboak ere dituzte interesak eta baloreak Dituztelako.-Zertarako ikertu? Ikaslean zentratzen da. Hau baita testuingurua Eta errealitatearen arteko erlazioa aldatuko duena, horretarako ikaslea Prestatu behar da gizartea aldatzeko. Irakaskuntza:-Irakaskuntzaren Errealitatea aldagarria da.-Gizarteak baldintzatzen duen jarduera da.-Horrela, Irakasleak aldaketarako dinamizatzaileak bihurtzen dira.

Curriculuma zehazteko erantzunak:

zer irakatsi? Konpetentziak, helburuak Eta edukiak,-noiz irakatsi? Helburuak eta edukiak ordenatzea,sekuentziatzea eta Ziklotan banatzea,-nola irakatsi? Metodologia,printzipioak,jarduerak, Baliabideak,denbora banaketa,antolaketa (ikasleak taldekatzea,espazio banaketa…),-Zer, Nola eta noiz ebaluatu? Ebaluazio sistemaren bidez,-Curriculumaren oinarriak Edo iturburuak: soziologikoak, psikologikoak,epistemologikoak eta pedagogikoak 

Entradas relacionadas: