Explotacions mitjanes

Enviado por Chuletator online y clasificado en Geografía

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,83 KB

 

1.3.El treball agrari a Espanya

Les finques petites i mitjanes solen ser explotacions familiars, amb algun (o alguns) assalariatsfixes. La feina de les dones pageses no apareix compatibilitzada a les estadístiques sobre eltreball agrari; en el millor dels casos és considerada ajuda familiar a temps parcial.Generalment, el petit propietari treballa al camp a temps parcial, combinant les tasquesagrícoles amb la feina a la indústria, construcció o serveis. En canvi, a les finques grans

augmenta la gestió directa i disminueixen la parceria i l’arrendament de parcel·les. La mecanització ha provocat la disminució del nombre de treballadors i ha fet que augmentés lademanda de treballadors eventuals


1.4. Evolució de la superfície agrària

El 2007, segons dades de l’INE, la superfície d’Espanya destinada a la producció agroalimentàriaerade 50,5 milions d’hectàrees, 24,5 milions de les quals eren superfície agrària útil (SAU) i laresta zones forestals i altres superfícies. La SAU la formen terres de conreu, els prats i lespastures; la major part de la terra conreada és de secà.Durant els darrers anys han disminuït les terres de conreu i han augmentat els terrenys

forestal, prats i pastures. Aquests canvis són producte de l’augment de la superfície destinada al’explotació ramadera i a la construcció d’àrees residencials i d’infraestructures


1.5. La terra i l’estructura de les explotacions agràries

A Espanya hi ha moltes explotacions petites, el conjunt de les quals ocupa poca superfície,mentre que un petit nombre d’explotacions grans apleguen la part més important del sòl conreable.

Gran explotació. Latifundi

Els latifundis són explotacions de grans dimensions on es practica una agricultura extensiva, ambrendiments molt inferiors als de les seves possibilitats. Actualment, gran part dels antics latifundis espanyols s’han convertit en grans explotacions b encultivades i molt rendibles, ja que disposen de grans extensions de terra on l’explotació es por mecanitzar i obtenir-ne collites importants, la comercialització de les quals produeix beneficiselevats.

Petita explotació o minifundi

Els minifundis són explotacions de petites dimensions, insuficients per la subsistència d’una família. Actualment el minifundi presenta uns canvis profunds, perquè l’economia de mercat obliga a abandonar l’autoconsum i a incrementar la seva producció i rendibilitat

Explotacions mitjanes

A Espanya han augmentat les explotacions de dimensió mitjana. Els organismes competents de la Uníó Europea han afavorit les explotacions familiars mitjanes i han fomentat la pràctica d’unaagricultura intensiva per tal d’obtenir productes de qualitat, destinats a proveir un mercat cadavegada més exigentEntradas relacionadas: