Experiència com a experimentació:

Enviado por Chuletator online y clasificado en Psicología y Sociología

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,13 KB

 

2.3. Experiència com a experimentació


Al món grec la filosofia abraçava tot el conjunt del saber, però paulatinament se'n van anar

separant algunes branques, que van esdevenir sabers autònoms:

o la primera a fer-ho va ser la teologia, al final de l'Edat Mitjana;

o la segona, les ciències, que van guanyar independència a partir del Renaixement

 Perquè allò que caracteritza el saber científic és el fet de tenir com a referent l'experiència,

i és en el Renaixement quan es configura la forma d'entendre l'experiència en les ciències

empíriques:

o l'artífex més significatiu va ser Galileu, i la seva expressió més cèlebre és la que diu que

"el món és un llibre escrit en caràcters matemàtics";

o l'aplicació de la matemàtica a l'estudi de la realitat va revolucionar la noció mateixa de

'saber' i va propiciar una relació cognoscitiva nova entre l'home i la seva realitat:

l'objectiu del coneixement ja no és determinar què són les coses, sinó com es

comporten aquestes coses;

per això no n'hi ha prou d'observar què passa espontàniament, sinó que cal

construir l'experiència, controlar-la (als laboratoris, primordialment), de manera

que mostri els aspectes que ens interessa de conèixer: aquesta experiència

artificial i controlada s'anomena experiment;

la necessitat de controlar l'experiència fa que, en darrer terme, siguin "realment"

rellevants aquells aspectes que es poden sotmetre a experiment, a mesura, a

quantificació; la resta es consideren secundaris: aquesta és la noció bàsica

d'experiència sobre la qual s'elaboren les ciències empíriques amb els seus

mètodes diferents;

ara bé, l'experiència utilitzada en cada ciència és tan sols un dels elements que

constitueixen el mètode en conjunt; el mètode ver determinat, d'una banda, per

l'objecte propi de cada ciència, i de l'altra, per l'interès que guia aquesta ciència en

particular: aquesta doble referència justifica la pluralitat de mètodes present en

L'àmbit de les ciènciesEntradas relacionadas: