Exercicis

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Historia

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,91 KB

 
1808 - Inici de la guerra del francès
1810 - Convocatòria de les Corts de Cadis
1811 - Independència de Paraguai
1812 - Constitució de Cadis
1813 - Tractat de Valençay
1814 - Reposició de labsolutisme (Manifest dels Perses)
1815 - Independència de Veneçuela
1816 - Independència dArgentina
1817 - Pronunciament Liberal de Lacy
1818 - Independència de Xile.
1819 - Independència de Colòmbia
1820 - Independència de Uruguai i Cop destat de Riego
1821 - Independència de Perú i Mèxic.
1822 - Independència dEquador i Brasil. I Alçament absolutista
1823 - Entrada dels Cent Mil Fills de Sant Lluís.
1824 - Batalla dAyacucho.
1825 - Independència de Bolívia.
1830 - Naixement dIsabel II i Pragmàtica Sanció.
1833 - Mort de Ferran VII
-
Motí dAranjuez: Revolta popular de 1808 dirigida per la noblesa i pel clergat, que anava en contra de Godoy i Carles IV, volien fer dimitir a Godoy i fer que Carles IV abdiques a la corona, per tal de cedir-li al seu fill Ferran VII.
-
Juntes darmament i Defensa: Resistència del poble espanyol per enfrontar-se militarment als invasors
-
Setges: exèrcit que envolta una ciutat per tal datacar-la o envair-la.
-
Guerrilla: Es una forma de lluita en un lloc conegut per part dels exèrcits regulars.
-
Constitució 1812: Text legal creat per les Corts que defineix el millor esperit liberal.
-
Congrés de Viena: Reunió que es va fer per crear la Santa Aliança.
-
Santa Aliança: organització creada per tal de garantir la defensa de labsolutisme i el dret dintervenció a qualsevol país per tal de frenar lavenç del liberalisme.
-
Pronunciament liberal: integració duna part dels caps de la guerrilla.
-
Partides reialistes: (etapa trienni liberal) insurrecció armada de grups formats per pagesos dideologia absolutista i contraris al liberalisme.
-
Carles IV: Rei dEspanya entre el 1788 i el 1808. Després del motí daranjuez va abdicar a la corona i li va entregar al seu fill Ferran VII.
-
Gogoy: va ser un polític que Carles IV va nomenar primer ministre, després del Motí va ser empresonat.
-
Napoleó: Emperador de França desde 1804 al 1815. Va intentar conquerir tot Europa, però finalment acaba fracassant.
-
Josep Bonaparte: Germà de Napoleó, va ser rei dEspanya des del 1808 al 1813, després de la derrota dels francesos va haver de fugir.
-
Ferran VII: Va ser rei dEspanya al 1808 i després des del 1814 fins al 1833 que va morir. Rei absolutista que va poder amb els lliberals.
-
Riego: Militar lliberal que al 1820 va fer un cop destat que va suposar la instauració del Règim Lliberal i la restauració de la Constitució de 1812, després daixò va ser executat pels absolutistes.
-
San Martin: Militar lliberal que va lluitar a Espanya a la Guerra de la Independència, va estar influït per les idees de Cadis i la Constitució i quan va tornar a Amèrica va aconseguir la Independència de Xile, Perú i Argentina.
-
Hidalgo: va ser un capellà religiós que va iniciar la Independència de Mèxic.
-
Simón Bolívar: va ser un militar i polític que va aconseguir la Independència de Veneçuela, Equador i Colòmbia.
-
Afrancesats: van ser espanyols amb idees il·lustrades que van col·laborar amb el govern francès de Josep Bonaparte.
-
Patriotes: van ser espanyols que soposaven en contra els francesos que defensaven a Napoleó.
-
Absolutista: persona que defensa la monarquia absolutista, en la qual el poder absolut recau en el rei. El poder absolut integra tres poders, el poder legislatiu (fer lleis), el poder executiu (dirigir el govern) i el poder judicial (aplicar justícia)
-
Liberal: persona que defensa la monarquia liberal, en la qual es defensa la llibertat, els drets individuals i la igualtat dels ciutadans davant la llei. La sobirania resideix en la nació, es a dir, el poder recau sobre el poble, que mitjançant vots, elegeixen als seus representants del Parlament. Hi ha una divisió de poders per tal de garantir la convivència. Aquesta divisió es fa en tres poders, lexecutiu ( controlat pel govern designat pel Rei), el legislatiu (recau en el parlament elegit pel poble) i el poder judicial (recau sobre tribunals independents)
-
Soldat: persona professional que pertany a un exercit regular, rep un sou i està obligat a prestar servei obligatori militar, anteriorment a rebut una formació militar.
-
Guerriller: Son civils que actuen espontàniament contra un exercit regular, anteriorment no han rebut cap preparació militar.
Constitució de cadis de 1812
Va constituir un exemple de constitucio liberal,inspirada en els principis de la francesa de 1971,però mes avançada i progressista.La constutució pretenia regular lexercici del poder i aconseguir una reorganització de la societat,acceptava els principis de sugragi universal masculí i inderecte i la igualtat dels ciutadans i establia una àmplia garantia de drets.A més del text constitucional,les Corts aprovaren una sèrie de lleis i decrets destinats a eliminar les traves de lÀntic Règim i a ordenar lEstat com un règim liberal.Així,es va decretar la supressió dels senyorial,lallibertat de treball,lanul·lació dels gremis,labolició de la Inquisició i també linici de la desamortització i la reforma agrària.
Relació entre poders: Divisió de poders, Legislatiu (corts -parlament (poble)), Executiu (rei), Judicial (tribunals)
Relació Església - Estat: Religió catòlica, apostòlica i romana, única en tot lEstat.Entradas relacionadas: