Exercicis d'educació física, agilitat

Enviado por Chuletator online y clasificado en Deporte y Educación Física

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,94 KB

 


FER FER ACTIVITAT FÍSICA VOL DIR ENTRENAR?


No, Es pot practicar act física de manera esporàdica i Lliure o demanera planificada i regular.
Quan el conjunt de Pràctiques físiques és regular en el temps i orientada a obtenir Més rendiment de les capacitats de l’organisme, parlem D’entrenament. Tota activitat física és bona x a l’organisme, Mentre es practiqui amb moderació i d’una manera adequada a les Possibilitats de cada persona, xo és millor i més segur fer-ho D’una manera controlada i períòdica.


LA CÀRREGA D'ENTRANAMENT ÉS l’estímul q donam al nostre cos xk Es produeixin unes adaptacions o canvis i resulti una millora de la Nostra forma física.

Ex:

nedar 45’ a 150 p/minut. X Descriure aquesta càrrega necessitarem determinar: moviment, volum, Intensitat. EX: 2x(4x2'/1')/3' a 190puls. VOLUM * INTENSITAT.


LA RESISTÈNCIA É


S la capacitat física bàsica de mantenir Esforços durant el

major Temps possible.

Tipus:

aeròbica (carrera continua durant 5min A 130 p/min) i anaerobia (carrera de 100m a velocitat constant).

Beneficis:

augmenta el volum cardíac, millora la capacitat Pulmonar, enforteix el sistema muscular i les parets del cor, Desminueix el pols.


LA FORÇA és la capacitat física bàsica q ens permet superar Resistències internes o externes mitjançant esforços musculars.

Factors que incideixen damunt la força

Tamany i forma del Múscul, edat i sexe, temperatures, fibres musculars i alimentació.

Tipus:

Concèntrica (habituals, vs gravetat), Excèntrica (de Frenada, progravetat), isometrica (no moviment). F. Màxima (3-8 Series de 1-6 rep, execució lenta). F. Velocitat (4-6 ser de 6-10 Rep, ex màxima). F. Resistència: 3-5 ser de 15-20 rep, ex Lent/mitj).
Riscs, donats x ignorància: lesions Articulacions, rot fibres, deforme columna.

LA FLEXIBILITAT


Components: mov articular elasticitat musuclar. Factors: herencia, sexe, edat, act habitual, temperatura, volum Muscular. Entrenaments dinamics (moviment → actiu:rebots// i Passiu) i estatics(aturat → actiu i passiu).


PER QUÈ PLAIFICAR?


Ens garanteix èxit i és una eina de motivació. Planificar implica compromís i, si hi ha compromís, hi haurà èxit. Planificar suposa també un seguiment i una avaluació o control dels Resultats obtinguts. A partir d'aquests es podrà adaptar la Planificació per a seguir millorant la condició física.


Freqüència és el nombre de sessions o vegades que entrenem per setmana.

La Densitat de l'entrenament és la relació que hi ha entre el Temps d'activitat i el temps de descans o recuperació. Descans no Vol dir "no fer res" sinó deixar que els músculs es Recuperin i assimilin l'esforç realitzat. Una sèrie és la Successió d'un nombre determinat de repetició.


Principi De la càrrega:


Si la intensitat de la càrrega d'entrenament és Massa baixa, la condició física no millora .

Principi de Progressió

Si un dia es fa un esforç massa elevat ens cansem i Ens costa molt de recuperar, si fem sempre el mateix grau d'esforç La condició física no millora. Per a millorar la condició física El volum i la intensitat de l'exercici han d'augmentar gradualment, De manera que el cos es pugui anar adaptant a l'esforç realitzat.

Principi de continuitat

Fer exercici un dia de tant en tant Pot ser divertit, però no millora la condició física

. Principi De varietat:

La varietat fa que participin més grups musculars, L'entrenament serà més completL'escala De Borg és una escala que relaciona la sensació d'esforç o Cansament amb un valor numéric que va de zero a Déu. Es una forma Subjectiva de controlar el nivell d'intensitat de l'exercici.


Les Sigles PNF responen a facilitació neuromuscular Propioceptiva que és un mètode de millora de la flexibilitat que té L'oriígen en el camp de la fisioteràpia.

Els exercicis proposats Per aquest sistema consisteixen en:

1. Estirament d'un múscul 2. Manteniment de l'estirament 3. Contracció del múscul estirat durant Uns segons (aquesta acció provoca una relaxació del múscul Contrari o antagonista) 4. Nou estirament del múscul, que serà més Ampli que el primer.

La SALUT és el nivell més elevat de benestar físic, mental, Social i de la capacitat funcional permès pels condicionants socials En què els individus i la comunitat es troben immersos.
Per tenir una bona salut cal tenir una dieta equilibrada qualitativament I quantitatiavament i evitar els habits nocius. Revisar els costums i Adaptar-los a la nostra situació, determinant un estil de vida actiu Descansar.


L'Activitat física és qualsevol moviment corporal produït pels músculs esquelètics Que té com a resultat una despesa d'energia per sobre del Metabolisme basal.

Condició física, components:

la Resistència cardio-respiratòria • la força i resistència Muscular • la flexibilitat • la composició corporal  

Entradas relacionadas: