Exemple desviació positiva sociologia

Enviado por Chuletator online y clasificado en Psicología y Sociología

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,67 KB

 
LA DESVIACIÓ S’entèn per desviació:1.Adoptar una conducta contrària a les normes predominants en una societat determinada2.Segons això tothom pot transgredir les normes:Ser una bona filla/una pèssima alumna y Un bon pare de família/un company dèspota.==La desviació, per tant, pot ser a)positiva, ja que una certa desviació ajuda a redefinir els rols i normes amb un cert progrés social. (divorci, libertat…)b)Els grups que comporten més problemes són els desviats ètics: màfies, crim, delinqüència organitzada… Tenen  lleis pròpies i es regeixen pel seu nivell jeràrquic.c) Els desviats més extrems són el grup integrat pels rodamons i la delinqüència. Aquests es mantenen al marge de les normes socials.TIPUS: Desviació positiva: aproximar-se a pautes ideals de comportament (virtuosisme). Aquesta ajuda a avançar la cultura (ex. Pintura avantguardista), política (revolucionaris), religiositat (Vicenç Ferrer) Desviació negativa: allunyar-sede les conductes anomenades normals. Pot ser una desviació hostil i destructora. La família que tenia els fills esclavitzats i tancats.Desviació institucionalitzada: mecanismo integrador del sistema social. Ex. Prostitució.Segons a. Cohen, la societat presenta opcions diferents davant la desviació:1.Oportunitats per a reformar certes conductes: inserció laboral per tal de responsabilitzar de les seves conductes.2.Oportunitats legals d’exclusió3.Oportunitats il.Legítimes d’exclusió: la màfia..TEORIES: Freud: Confrotació entre impulsos biològics del jo i les normes socials. Es produeix la desviació quan guanyen els instints sobre la censuraDurkheim: Es produeix davant l’absència de normes i quan el sistema de valors ha entrat en crisi.Merton: La causa de la desviació és la propia estructura social que presenta una desigualtat sobretot económica. Fins i mitjans entren en contradicció i l’individu opta per vie sil.Legítimes per aconseguir les seves metes.Teoria de l’etiquetatge: Llligada a l’interaccionisme simbòlic. La desviació cal estudiar-la en base a l’opinió pública i per tant la mateixa societat la tipifica.  Depèn del control social. Ex. Lladre.

Entradas relacionadas: