Examen la renaixença

Enviado por Chuletator online y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,58 KB

 

RENAIXENÇA

Definició:


La Renaixença es un moviment d'ample abast, essencialment cultural i literari, Però també deconscienciació política, que sorgeix cap a 1830 i que té com a component Bàsic el redescobrimentde la cultura i la societat catalana com un fet Diferencial important que cal potenciar de diversesmaneres . El seu objectiu:
És fer ‘renéixer’ la llengua i la literatura catalanes, que a causa de la situación Diglòssica favorable al castellà, són percebudes com a ‘mortes’ en el terreny Cultural pel grup d’intel·lectuals, però sí que és una evidència que la producció Culta havia minvat de maneraperillosa.Situació diglòssica- Situació que es dona Quan en una mateixa societat hi ha dues llengües, una de prestigi i una altra De desprestigiada. La primeras’utilitza en tots els àmbits, especialment en els Usos formals. La segona només en l’àmbit familiar i col·loquial.

Epoca


: La Renaixença és un moviment cultural que apareix a Catalunya els anys 30 del Segle XIX ( se sol donar com apunt de partida simbòlic l’any 1833, any de la Publicació del poema ‘ La pàtria’ de Bonaventura Carles Aribau)i que perdurarà Fins a finals de segle, malgrat que els anys considerats de màxima plenitud Corresponen a lesdècades dels 70 i dels 80. La primera etapa de la Renaixença és la compresa entre els anys 1833 i 1841 -anys de l'aparició de"La Pàtria" d'Aribau i la publicació en un volum de les poesies que "Lo Gayté del Llobregat",pseudònim de Joaquim Rubíó i Ors havia anat publicant Al "Diario de Barcelona a partir de 1839-.

Característiques Renaixença:


L'estil de la Renaixença és proper al Romanticisme Europeu:Amb predomini dels Sentiments, L'exaltació patriòtica i els temes històrics, La llengua emprada Barreja cultismes i neologismes amb mots de la cultura popular.

Objectius:


La Renaixença s'identifica amb el redreçament cultural català i, Sobretot, amb la recuperació de laseva Llengua, El programa de la Renaixença Pretén, sobretot, la plena identificació entre llengua i pàtria.Perquè laburgesia Acabi conscienciant-se, el moviment reivindica aquests punts:La descoberta i divulgació dels Clàssics grecollatins i de tota la literatura de tradició oral,
La creació de la literatura catalana ( en qualsevol gènere), conduïda per una llengua normativitzad La creació D'institucions noves que empenyin la nova dinàmica litaerària (editorials, Premsa...) i elreforçament de les institucions ja existents ( Reial Acadèmia de Les Bones Lletres de Barcelona...)

Jocs Florals:


Els jocs florals es van restaurar L’any 1859 i són la plataforma d’expansió literària i social de laRenaixença: Era Un certamen literari d’origen medieval, que unia els jocs de la Gaia Ciència (que tenien lloc a Tolosa de LLenguadoc) i els Jocs Florals de Barcelona, Els seus objectius eren restaurar i conservar La llengua catalana, a més de potenciar-ne la creació Literaria, La primera Festa va tenir un gran èxit i va aconseguir molta projecció social, La Participació d’autors com Jacint Verdaguer que va guanyar un premi Extraordinari el 1877 pelpoema L’Atlàntida i els tres premis ordinaris d’Àngel Guimerà, van donar una forta Empenta als JocsFlorals.

Valoració:


Van donar a conèixer nous Escriptors. Eren la cita més important d’escriptors de l’època, fins i totdels no catalans. Es va convertir en Un certamen de gran prestigi i va fer popular la literatura culta.Va aconseguir crear un públic assidu a La literatura catalana.Per alguns sectors eren uns premis massa conservadors Per l’època, sobretot per la ideologia del certamen. Les bases i El cerimonial del certamen eren massa arcaics, no havien evolucionat des de L’època medieval.

La Pàtria”:


La publicació d’aquest poema a la revista El Vapor l’any 1833 es Considera l’inici de la Renaixença.El Seu autor, Bonaventura Carles Aribau (1798-1862) el va crear per felicitar el Seu patró el dia delseu sant, tal i com diu en els últims quatre versos.Aribau es trobava a Madrid per motius De feina i va enviar el poema a la revista. En el seu poema, Aribau expressa L’enyor per Catalunya -”Pàtria”-, tot evocant-ne i elogiant-ne elpaisatge, la Història i la llengua. La composició té una clara influència ROMàntica i Presenta tocs emotius.

Estructura i continguts del poema:


Estructura: Té una estructura Precisa i uniforme, Sis estrofes de vuit versos alexandrins, La rima és Encreuada:ABBAACCA DEEDDFF, i així successivament, Cada quatre versos hi ha una Unitat de sentit, Cada estrofa està dividida en dues parts.Continguts: Les dues Primeres estrofes se centren en l’enyorança del paisatge català, La tercera i Quarta estrofes parlen del passat històric i de la llengua. Evocant l’edat Mitjana, Finalment, les dues últimes Estrofes es tornen a centrar en la llengua però sense referèncieshistòriques. Estableix una identificació entre llengua i infantesa. Els últims quatre versosexpliquen El motiu del poema.

Entradas relacionadas: