Examen moviments obrers

Enviado por Chuletator online y clasificado en Historia

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,31 KB

 

1.2. Els primers conflictes i el Ludisme:


Associacions de treballadors, formades per oficials artesans. La intervenció governamental va Prendre un caire repressiu. Van acabar sent prohibides Tant a França (Llei de Chapelier) com a Anglaterra (Combination Acts). Paral·lelament es van desenvolupar moviments que propugnaven reformes Democràtiques i reclamaven drets i llibertats.

1.3. El socialisme utòpic:


va propugnar l’organització de la classe obrera en Partits i sindicats els quals mitjançant la participació política i de la Lluita social (vagues, manifestacions, etc.), havien d’arribar a prendre el Poder. 
Charles Fourier va defensar la creació de falansteris, Agrupacions comunitàries on la propietat era col·lectiva i on homes, dones i Infants compartien totes les tasques.
Étienne Cabet va dissenyar Icària, país Comunista d’una igualtat social completa.
Robert Owen va defensar L’organització dels treballadors en cooperatives.

Els Obrers britànics (Naixament del sindicalisme):


Pioners a obligar a la burgesia a legislar Socialment. necessitat De coordinar tots els sindicats d’un país, l’intent que més destaca fou la Creació de l’Associació Nacional per a la Protecció del
Treball, formada per Associacions de la construcció, tèxtils, metal·lúrgiques i mineres. A Anglaterra van néixer oficialment els sindicats (Great Trade Unions) després de l’obtenció de guanyar-se el dret a l’Associació l’any 1825. Obrers qualificats, en sindicat Legals informaven l’opinió pública en campanyes de premsa. Reformistes i finalitat era negociar amb l’empresariat per obtenir Millores salarials de sou i de les condicions de treball. Vaga. A la dècada Del 1830 va començar l’expansió del sindicalisme, que va culminar a França amb La creació de la Uníó Obrera i a Espanya amb la del primer sindicat, L’Associació de Treballadors de Barcelona.

1.5. El Cartisme:


Obrers de la Great Trade Union.   Els obrers necessitat de participar en política per poder canviar les lleis i Intervenir en les relacions laborals. L’any 1836 un grup d’obrera elabora Carta del Poble (1838), els objectius: el sufragi universal Masculí i secret, un sou per als diputats que fes possible als treballadors L’exercici de la política i la reuníó anual del legislatiu. Va ser rebutjada pel Parlament, però va permetre reduir la jornada laboral a 10 hores I aconseguir la mobilització i la conscienciació d’àmplies capes de Treballadors.

1.6. L’experiència revolucionària del 1848:


el protagonisme obrer es va desplaçar a França, en la Revolució de París. els treballadors francesos van lluitar, juntament amb La burgesia liberal, contra les forces conservadores, es va implantar la Segona República. L’experiència va obrir portes a nous plantejaments doctrinals

Quines eren les condicions de vida I de treball de la classe obrera al Segle XIX? -


Els assalariats només eren força de Treball que es comprava a molt baix preu perquè era abundant. -Els salaris eren De subsistència, es cobrava per jornada treballada. -Les jornades eren molt llargues (14 – 16 hores), condicions ambientals molt deficients. -La disciplina laboral era molt dura, La burgesia veia els treballadors com persones mandroses i indolents. -Era un fet corrent que infants i Dones treballessin en aquestes condicions i els seus sous eren inferiors als Dels homes. -Les condicions de vida eren Precàries, els habitatges eren molt petits i insalubres, l’alimentació escassa I poc variada. La fatiga, la desnutrició i les epidèmies reduïen l’esperança de Vida de les famílies obreres.

Marxisme:


Karl Marx juntament amb Friedrch Engels va qualificar El primer pensament socialista d’utòpic. Tres grans Eixos:-L’anàlisi del passat a través de la Lluita de classes (entre opressors i oprimits). -La crítica del present en funció de L’anàlisi del sistema capitalista.  -La necessitat de superar aquest Present s’associa a un projecte de futur, la societat comunista (dictadura del Proletariat).

2.2. Anarquisme:


Eprimer Referent Proudhon, considerava la propietat un robatori i Va defensar un sistema social basat en el treball autònom i en l’expansió del cooperativisme. El + important va ser Mikhail Bakunin, proposava la destrucció de l’Estat mitjançant l’acció directa i Organització de la societat en comunes (ciutats autogestionades pels obrers).

Entradas relacionadas: