Examen infor

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Informática y Telecomunicaciones

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,77 KB

krnl:forma 1a plataforma pq pugm executar al3 programs dl sistma il programai en gnral.
la gstio d procssos:s'encarrga d gstionarls rcursos utilitzats pr a cada procés(cpu)
gstió d la mmória:s'encarrga d'assigar la mmòria existnt entrls difrnts procssos i dispositius e/s connctats.
suxt al sistma d'arxius:pr emagatzmar l'informació d forma prmannt(unitats d disc)
sistma d comunicacions:controla l'enviamnt i la rcpció d'informació a través d dispositius e/s.
sistms d sgurtat:controln kls rcursos pr 1 procés no siguin modificats.
intèrprt d'ordrs: consola o sy, prmt a l'usuari comunicars ambl sistma opratiu a través d'ordrs.
el sistma e/s: a d gstionar l'ús dls difrntslmnts prifèrics a travs d'intrrupcions.
sistms opratius sns instal·lació prèvia: cd autònoms, usb autònoms, sn emagatzmats en 1itats extraibls i prtant xtabls.
cmd:obr la finstra d la linia d'ordrs
cls:sborra la pantaya
dir:mostra la yista d subdircions
tre:mostra frma grafica structura
lp:proxciona informacio d dif comandamnts
exit:abandona la finstra
cd: canvia d dirctori
md:cra 1 dirctori
copy:copia 1 arxiu d'un dirctori a 1 altr
dl:sborra 1 arxiu
rnam:canvial nom a 1 arxiu
el disc dur:emagatzma informació d forma prmannt al nostr ordinador més utilitzat actualmnt.els plats s dividixen en pists. cada part d pista s'anomna sctor 512 byts.la 1itat dmagatzmatg minima s 1 conjunt d sctors continguts anomntat clústr.l programari xtabl:l pn d mmoria.
id o ata:cobtrolador amb bus xal·ll q pot controlar tant discs durs com 1itats d cd/dvd. s-ata:simplifical cabl d connxió.les xarxes informàtiques:esta construida per un conjunt d'ordinadors i altres dispositius, connectats per mitjans fisics o sense fil(hardware impressores..) (software(inclou aplicacions arxius,dades..)
xarxes d'àrea local o lan(oficina , edifici, institut)
xarxes d'àrea estesa o wan(engloben àrees geofràfiques més grans)
xarxes amb servidors:els recursos compratits en un sol ordinador o un nombre reduit
xarxes igualitàries:tots els ordinadors poden compartir i utilitzar recursos.
estructura d'una lan: estrella i en arbre.

Entradas relacionadas: