Examen

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Tecnología Industrial

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,56 KB

 
Tecnologia: es el conjunt de coneixements y habilitat per construir coses. La tecnologia usa el llenguatge grafic

Dibuix tecnic

Planol: es la representacio grafica
Croquis: dona una idea clara del dibuix

Perspec: Isometrica,cavellera i conica

Vistes: alçat,perfil i planta

acotacio: el el conjunt de --,1,@ que ens permeten identificar les dimensions d'un objecte

estris: paper,llapis,goma,regle,escaire,compas

Mesura: peu de rei (part fixa " " mobil)

fusta natural: es la que procedeix directament del tronc
" " " transformada: es la que se ha transformat pasant per varies maquines per construir uns altres objectes

eines: son instruments que s'utilitzen per donar forma als objectes

eines maquina: son eines que van a motor

eines treball: cargol de banc, serjant
tall: serra
traç: llapis i santanella
perforar: barrina i filaberqui
altres: clau,martell i tenalles

Entradas relacionadas: