Euskera

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Geología

Escrito el en español con un tamaño de 1,82 KB

 
JOAN(IR):Ni noa zu zoaz hura doa gu goaz zuek zoazte haiek doaz.Lehenaldia:ni nindoan zu zindoazen hura zihoan gu gindoazen zuek zindoazten haiek zihoazen.ETORRI(VENIR):Ni nator zu zatoz hura dator gu gatoz zuek zatozte haiek datoz.LEHENALDIA:Ni nentorren zu zentozen hura zetorren gu getozen zuek zentozten haiek zetozen.EGON(ESTAR):Ni nago zu zaude hura dago gu gaude zuek zaudete haiek daude Lehenaldia:Ni nengoen zu zeunden hura zegoen gu geunden zuek zeudeten haiek zeunden.IBILI(ANDAR):ni nabil zu zabiltza hura dabil gu gabiltza zuek zabiltzate haiek dabiltza.lehenaldia:ni nenbilen zu zenbiltzan.EDUKI(TENER):nik dau(z)kat zuk dau(z)kazu hark dau(z)ka guk dau(z)kagu zuek dau(z)kazue haiek dau(z)kate.LEHENALDIA:Nik neu(z)ka zuk zeneu(z)kan hark zeu(z)kan guk geneu(z)kan zuek zene(z)katen haiek zeu(z)katen.JAKIN(SABER):Nik daki(zki)t zuk daki(zki)zu hark daki(zki) guk daki(zki)gu zuek daki(zki)zue haiek daki(zki)te.LEHENALDIA:nik neki(zki)en zu zeneki(zki)en hark zeki(zki)en guk geneki(zki)en zuek zeneki(zki)ten haiek zeki(zki)ten


Entradas relacionadas: