Euskara

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en vasco con un tamaño de 3,05 KB

 
    IZENORDAINAK.
Izenordaina: izenaren ordez joaten den kategoria gramatikala.
A-Pertsona Izord.
Pertsona izenordain arruntak: ni, hi, gu, zu, zuek.
Pertsona izenordain indartuak: neu, heu, geu, zeu, zeuek
-hura, haiek, bera ta beraiek ,izan, determinatzaileak dira, baina askotn izenordain funtzion agertzeya.

Izenordain funtzioa betetzen duten erakuslek:

HURA ezta etorriko (izord.funtz.betetz.erak) // BERA etorriko da.(izord.funtz.betetz.erak. indartua)
B-Izenordain Zehaztugabek
B1.-Galdetzayek: NOR, ZER ZEIN (ta formak deklinauta)
B2.-Galdetzayetik eratorritako izord.
NORtik-Inor - norbait, nor edo nor - edonor,nornahi - norbera
ZERtik-ezer(deus)-zerbait,zer edo zer- edozer
ZEIN-tik-Edozein
C-Bihurkariak:
Ekintzaren egilea eta hartzailea pertsona berbera dira
(Noren) Burua.
D.-Elkarkariak: erreziprokotasuna adierazten dut
Elkar ikusi dugu....
DETERMINATZAILEAK.
1-Mugatzaileak.
1.1Artikulua

Zehaztuak. "-a","-ak","-ok"

1.2Erakusleak

Arruntak. Hau, hori, hura
Indartuak. Berau, berori, bera.
2-zenbatzaileak
2.1-Zehaztuak

2.1.1kardinalak (bat,bi,hiru)
2.1.2Ordinalak (lenengo...)
2.1.3Zatikik (erdi, heren...)


2.1.4-Ehunekoak (%5...)
2.1.5-Banatzaileak (bana,bina.)
2.1.6-Esapidek (bizpahiru...)
2.2-Zehaztugabek
2.2.1-Anitz, apur bat, aski, asko, batzuk, dexente, gutxi....
2.3-Orokorrak.
2.3.1-Dna,guztia,oro,oso,bete
3-Determinatzaile Zehaztugabeak
3.1-Zein. Edozein, zeinahi, zeingura
Zer. Edozer, zernahi, zergura.
IZENAK:
Izena da ISren ardatza. Gauzak izendatzeko erabiltzen da.
Bereziak: Ander, Deba...
Arruntak
 Zenbakarriak:Liburua, etxea...
Zenbakaitzak:Edertasuna,ura...
Neurgarriak:Ura,azukrea...
Neurgaitzak:Justizia...
Bizidunak:Katua,emakumea...
Bizigabeak:Atea...
Bakunak:etxea,oilarra,liburua
Eratorriak-(aurrizkia)+hitza+(atzizki):Edertasuna...
Elkartuak:Hitza+hitza: behi esnea, sagar tarta...

Entradas relacionadas: