Etorri aditza

Enviado por Chuletator online y clasificado en Otras materias

Escrito el en vasco con un tamaño de 39,76 KB

 

EGON

JOAN

ETORRI

IBILI

EDUKI

JAKIN

nengoen

nindoan

nentorren

nenbilen

neu(z)kan

nerama(tza)n

hengoen

hindoan

hentorren

henbilen

heu(kan)

harama(tza)n

zegoen

zihoan

zetorren

zebilen

zeu(z)kan

zerama(tza)n

geunden

gindozen

gentozen

genbiltzan

geneu(z)kan

generama(tza)n

zeunden

zindoazen

zentozen

zenbiltzan

zeneu(z)kan

zeneki(zki)en

zeundeten

zondoazten

zentozten

zenbiltzaten

zeneu(z)katen

zeneki(zki)ten

zuden

zihoazen

zetozen

zebiltzan

zeu(z)katen

zeki(zki)tenEGON

JOAN

ETORRI

IBILI

EDUKI

nago

noa

nator

nabil

Dau(z)ka---t

hago

hoa

hator

habil

JAKIN     k/n

dago

doa

dator

dabil

Daki(zki)------

gaude

goaz

gatoz

gabiltza

ERAMAN    gu

zaude

zoaz

zatoz

zabiltza

Darama(tza)--zu

zaudete

zoazte

zatozte

zabiltzate

EKARRI    zue

daude

doaz

datoz

dabiltza

Dakar(tza)--te


Aditzak nahas-mahas iraganean:

-Nik zuri irabazi nizun.

-Guk zu Lekeitioko hondartzan ikusi zintugun.

-Guru ez zitzaigun gela…

-Zuk guri kamiseta ekarri zeniguten.

-Zuek gu Gorbeiara eraman gintuzuen.

-Jokalariei zaletuak haserretu zitzaizkien.

-Nik lagunei loreak erosi nizkien.

-Haiek niri abestiak gratu zizkidaten.

-Zu niri oparia eramatera joan zitzaizkidan.

-Zuek niri oparia eraman zenidaten.


Ahalera: orain-iragana-hipo (nor-nork)

-Gu elurretara joan gaitezke-gintezkeen

-Zuk bazkaria presta dezakezu-zenezakeen

-Guk ingelesez hitz egiten ikas dezakegu-genezakeen

-Zu aurrera begiratzen ez baduzu zuloan jausi zaitezke-zintezkeen

-Haiek amama bisitatzera joan daitezke-zitezkeen

-Idazleek urtero liburu bat kaleratu dezakete-zezaketen

-Ni Gorbeia mendiraino hek naiteke-nintekeen

-Zuek Gabonetarako opariak eros ditzakezue-zenitzaketen

-Gazteak kotxeak gida ditzakete-zitzaketen

-Zu zure zain egon zaitezke-zintezkeen


Ahaleta nor-nori-nork (orain-iragana)

Zuk niri oparia ekar diezadakezu-ziezadakeen

-Guk haiei loreak jar diezazkiekegu-geniezazkieken

-Haiek niri egunkaria ekar diezadakete-ziezadaketen

-Zuek guru oporretan gutuna idatzdiezagukezue-zeniezagukeen

-Nik zuei etxea margo diezazueket-niezazuken

-Julenek zuri motorra konpon diezazuke-ziezazukeen

-Guk zuei kontzerturako sarrera lor diezazuekegu-geniezazueken

Orduak:

-Bederatzi eta hogeian elkartuko gara.

-Laurak eta laudenetatik zabalik daude.

-Zortziak hogeigutxitan autobusa helduko da.

-Ordu bata eta erdietarako Miren etorri zen.

Perpausak:

-Lortzen, -Laguntzeko, -Onartzeko,

-Bazkaltzera, -Egoteko, -Emateaz

-Egiteaz, -Ibiltzea, -Egotea,-Hartzeak,

-Joateari, -Irabaztea, -Parte hartzera.


Familia:

Reba arreba, anaiak, iloba, arreba,

koinatua, erraina, suhia, amaginarreba.


Entradas relacionadas: