Ètiques morals

Enviado por Chuletator online y clasificado en Filosofía y ética

Escrito el en catalán con un tamaño de 8,25 KB

 

.Dret positiu → llei escrita o humana → lleis arbitràries, convencionals, variables i relatives a una cultura o societat.

.Ética moral : 1.Acció moral (classificacions étiques) → L’ética és una reflexió sobre alló que considerem bo. La ciència explica “el que hi ha”. La tècnica ens diu “alló que es pot fer”. La moral ética ens diu com hauríem de fer alguna cosa.

.La moral és un conjunt de normes, un codi d’ideals sobre alló que es considera bó. Les étiques per tant ens diuen com i que fer:


-
Intel·lectualisme moral → El b
é és el coneixement.

-Eudemonisme → La felicitat és el màxim bé de la vida humana.

-
Hedonisme
El plaer és l’objectiu de la vida, el plaer és bo.

-Estoïcisme → Resignació davant el destí inexorable.

-
Jusnaturalisme ètic
→ La llei moral natural i universal determina el que està bé i lo dolent.

-
Formalisme
No ofereix normes concretes de conducta, estableix la forma de conducta.

-Emotivisme → Bé o dolent depenent del sentiment o emoció que tens al realitzar l’acció.

-Utilitarisme → Aplicant el principi de màxima felicitat per al major nº de persones.

-Ética discursiva → Estableix el procediment o criteri per determinar quan les normes morals són étiques.


.El desenvolupament moral : Totes les persones han d’anar construint la seva moral.

.Nivell A : Nivell preconvencional :


-Estadi I → Heteronomia → Estadi de la infancia. La raó de quedar-se en aquest estat és evitar el càstig, si sap que no hi ha càstig ho tornarà a fer. El judici moral : “Jo faig x ja que sinó em castiguen”.


-Estadi II → Egoisme pragmàtic → L’individu descobreix les regles del joc, les cumpleix per por a la marginació. Es basa en la "llei del Talió” (ull per ull), és a dir, es fa als altres el que ens fan.

Judici moral : “Jo faig x, ja que tu també ho fas”.


.Nivell B : Nivell convencional :


-Estadi III → Expectatives interpersonals (estadi adolescent,12-17 anys) → L’individu fa alló que esperen els altres. Vol satisfer i respondre les expectatives dels altres. Judici moral → Jo faig x, ja que no vull defraudar-los.


-Estadi 4 → Responsabilitat personal → L’individu comença a ser un adult, i vol demostrar la seva maduresa. Compleix per responsabilitat, compromís. Judici moral : Jo faig x, ja que m’he compromès a fer-ho.


.Nivell C : Nivell postconvencional o de principis :


-Estadi 5 → Consciència de les obligacions socials → L’individu reconeix que cal viure sota unes normes establertes. Ha de complir la llei, que protegeixen i faciliten la convivència. Judici moral : Jo faig x, perquè és el que és just o és la norma acordada.


-Estadi 6 → Principis ètics universals → L’individu actua segons uns principis que tothom hauria de complir. Judici moral → Jo faig x, perquè és una cosa que haurien de fer tots, és un dret universal.

"Fer a l'altre el que vull per a mi".


Entradas relacionadas: