Les etapes industrials

Enviado por Chuletator online y clasificado en Geografía

Escrito el en catalán con un tamaño de 10,41 KB

 

Anys 20 companyies multinacionals s’instal·len a ESP. Agricultura encara sector econòmic + important. Mesures aplicades 2a República (1931-1936,39) permeten producció industrial creixi, però Guerra Civil trunca iniciatives. Pèrdues econòmiques d’aquesta + efectes 2a G.Mundial canvia economia tot el món.


1939-1959: ESP estancament econòmic i industrial x política autàrquica de la dictadura franquista, insuficiència matèries primeres i combustibles i baixa capacitat adquisitiva població + bloqueigs polítics.


1941: INI (Instituto Nacional de Industria): impulsar creixement industrial. Sectors com siderúrgia i maquinària es beneficien d’aquestes inversions. Fa consolidar les zones industrial històriques (País Basc i CAT). Tb s’industrialitza Madrid.

Llarg dels 50 trenca model autàrquic economia: sorgeixen empreses privades que superen les públiques en nombre i volum de producció. 1959: estructura industrial espanyola es modifica radicalment.


1959-1975: Pla d’Estabilització, economia industrial ESP comença a incorporar-se sistema mundial d’economies desenvolupades. Permet importació de béns d’equipament, tecno. I recursos necessaris x poder modernitzar indústria i incrementar producció.

Producitivitat  i exportació productes espanyols va créixer molt. Ind. Metal·lúrgica, química i sector energètic motos de desenv. Que impulsen resta de sectors industrials. Incrementació inversions estrangeres i diversificació mercat interior. Política eco. Ind. Es concreta en 3 plan de desenv. que van aplicar 1 planificació dels espais industrials.  índex prod. Ind. Augmenta + de 4 vegades el seu valor, la taxa de creixement es situa entre las + altes d EUR occidental = població activa dedicada al sector secundari augmenta.


1975-1984: Crisi mundial afecta ESP. Augment petroli el 73 provoca encariment de les 1rs matèries i transports, que desencadena 1 industrial global.

ESP: Era de la transició: dictadura a la democràcia. Inestabilitat va endarrerir aplicació mesures immediates i efectives per solucionar crisi. Origen crisi ind. Espanyola: industria havia crescut en volum i es va veure afectada. Sector secundari havia deixar de ser principal font d’ingressos de l0economia espanyola, mentre que la terciarització societat era ja 1 fet.


Reindustrialització a partir 1984: Juliol es promula Llei de reconversió i reindustrialització, suposa remodelació ind. I espais industrials per adaptar-se als models europeus pel que fa a la tecno., especialització, productivitat i competitivitat = política que consisteix a racionalitzar certs sectors productius. (A punt d’entrar a Comunitat Econòmica Europea). Indústries + afectades: siderúrgia, constr. Naval, electrodomèstics de gamma blanca, tèxtil, fabricació components electrònic i equipament elèctric de base.Polit. Recuperació indusrtial= entrada capital estranger. Tb Zones d’Urgent reindustrialització (ZUR). Institucions: comunitats autònomes i ingrés en la CEE 1986. Reconversió afecta les PIME. Problema: 90% total empreses proporcionaven treball a un 60% població activa industrial.


Entrada ESP a la CEE (UE): 1986, suposa acceptació d’unes normes i aplicació mesures concretes, + progressiva obertura a un mercat exigent però amb alta capacitat adquisitiva.


Sector secundaris objectius UE: promocionar inversios,desenvolupar cooperació industrial i mercat interior, promocionar recerca i desenv., enfortir competència i modernitzar Administració, amb finalitat d’agilitzar tràmits buroctràtics.


Entradas relacionadas: