Estructura

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Español

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,27 KB

 
obligacion: aver de, aver k, tener k, deber/probabilidad: deber de, poder, venir a/ingresivas: ir a/ incoativas: exarse a, ponerse a, romper a/ reiterativas: volver a/ terminativas: acabar de, dejar d/ durativas: estar,andar,seguir+gerundio/ resultativas: llevar, tener+participio

poesia: metre, rima masculina femenina, isol·libisme, polimetria, art major menor, cesura, himistiuqi, rima interna, (art menor 5 6 7) (major 10 1), ritme no exclusiu vers, rima consonant assonant, encadenada, encreuada, versos blancs (simetre ritme), versos lliures. apariat, tercet, kuartet (major menor), quintet, sexina, octava(cobla), auca, romanç, goig, sonet,

novel·la, personatges espai epoca putns vista. punts vista:1r p prota o testigo, 2n p marrador-autor, mirall 3r p. omniscient sobjectiu o objectiu, limitat (veu i sent) omnisencia limitada, inteligencia central dsd un personatge inteligent i sensible, roving narrator vairar personatges.personatges caracteritzacio directa acumulativa, indrecta progressiva, plans rodons, prototips caracters, omnisencia directa, 1rp indirecta.accio ext.obje(antagonista) int.sub(sentiments) lloc rural urbana, noms simbolics, ciencia ficcio.temps narratiu accio novela (ulisses un dia) psicologic percepcio personatges(record) historic, epoca concreta, temps lienal unidireccional (plantejament nus desenllaç). anacronica (retrospeccio anticipació flash forward).

conte: prosa breu, regles diferents novela, popular anonim rondalla llegenda fades, fantasti, sobrenatural, lloc indefinit, eroi desig conseller obtacle aliat espai enemi derrota victoria felicitat. Literari autor, no detalls, sobtat final, imaginar i participar

teatre. dialeg monoleg veu en off, + acotacions didascalies (entredes veu gestos atrezzo) acotacions irrepresentables,
estructura actes, escenes(entrades) lope 3, plan, nus des, shakesper 5, molière 1. espai tems i accio temps i espai per acotacions o comentaris, temsp istoric pel vestuari attrezzo, tems representació llums dia nit, lloc acotacions principi, normes aristotil 1accio, temps=1h, 1lloc. XVII saltar normes autor public catàrtic entretenimen estetica didactica senseibiltat social, moral, grecia emocions per identificar sofrir personatges, bertolt brecht reflexió identif. representació. esceno i muntatges + k el text. generes tragedia: serios, elevat llenguatges, deus, desti fatal no escapar, pietat sofriment public/ comedia intrascendent, comuns pers., desenllas felis, entretenir, critica sobre conducta umana/ drama: greu i serios person. comuns, canviar destí

Entradas relacionadas: