Estrombolia

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Geología

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,55 KB

 
Tipus explocions:(- a +)Hawaia:tranqil forma llacs lava.estrombolia:grau explosivitat baixa,petites i separds x perio curts de tems=con volcanic.Vulcanià:activi explo elevada pero - q pliniana.magma forma tap a xem eneia i s provoca explo.Plinia:+ explosiva i violenta,magma saturat am gas s explusat a gran temp generan grans volums d cendre,con alt i tancat.Capes:segons comp ones sis Mantell :ones sis dimi veloci manera brusca(dicontinuitat d Mohoriovicia)P.superior materials pobres en SI pero rics en Fe i Mg i preidotite s.(D.gutemberg:capa separa cio)Segons prop.fisiqes.Litosfera: capa rigida superficial d l terra(escorça i part mantell)Astenosfera:cpa fluida si produe correns de convencio.Mesosfera:cpa rigida.End osfera:Nucli.Demostracions Alfred Wegner:1)encai xos continents.2)proves geologiqes:continuitat struc tectoniqes, registres fosils,similitud formacions sedimentaries,restes glaciar s.3)proves paleoclimatiqes.Tectonica global:terra formada x capes litosferiqes rigides q suren i s mouen x l'astenosfera. tenen 3 tipus lim its:Divergents:x crear 9 plaqes o material a ls dorsals oceaniqe s.Convergents:dstruccio d material a ls foses oceaniqes:1)Oce anica-oceanica=+ vella subduccio=fosa oceanica.2)contiental-oceanica:oceanica subduccio,material s fon i forma volcans i terratremols.3)continental-continental=cap subdueix=serralada x encabalgamen.Neutre.n s crea ni s destrueix material.Falles: Nor mals:bloc superior descendeix respecte inferior.Inverses:bloc supe rior puja respecte linferior. De salt en direccio: pla d falla vertical n hi movimn vertical i nomes dsplaçamen lateral entre els blocs.Dia lisis:on practicamn n hi ha dspleçamn d les roques=esqerda

Tipus explocions:(- a +)Hawaia:tranqil forma llacs lava.estrombolia:grau explosivitat baixa,petites i separds x perio curts de tems=con volcanic.Vulcanià:activi explo elevada pero - q pliniana.magma forma tap a xem eneia i s provoca explo.Plinia:+ explosiva i violenta,magma saturat am gas s explusat a gran temp generan grans volums d cendre,con alt i tancat.Capes:segons comp ones sis Mantell :ones sis dimi veloci manera brusca(dicontinuitat d Mohoriovicia)P.superior materials pobres en SI pero rics en Fe i Mg i preidotite s.(D.gutemberg:capa separa cio)Segons prop.fisiqes.Litosfera: capa rigida superficial d l terra(escorça i part mantell)Astenosfera:cpa fluida si produe correns de convencio.Mesosfera:cpa rigida.End osfera:Nucli.Demostracions Alfred Wegner:1)encai xos continents.2)proves geologiqes:continuitat struc tectoniqes, registres fosils,similitud formacions sedimentaries,restes glaciar s.3)proves paleoclimatiqes.Tectonica global:terra formada x capes litosferiqes rigides q suren i s mouen x l'astenosfera. tenen 3 tipus lim its:Divergents:x crear 9 plaqes o material a ls dorsals oceaniqe s.Convergents:dstruccio d material a ls foses oceaniqes:1)Oce anica-oceanica=+ vella subduccio=fosa oceanica.2)contiental-oceanica:oceanica subduccio,material s fon i forma volcans i terratremols.3)continental-continental=cap subdueix=serralada x encabalgamen.Neutre.n s crea ni s destrueix material.Falles: Nor mals:bloc superior descendeix respecte inferior.Inverses:bloc supe rior puja respecte linferior. De salt en direccio: pla d falla vertical n hi movimn vertical i nomes dsplaçamen lateral entre els blocs.Dia lisis:on practicamn n hi ha dspleçamn d les roques=esqerda

Entradas relacionadas: