Estrategies d'internacionalització multidomestica

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,13 KB

 


Estratègies operatives: Són les que es preocupen de gestionar de manera eficients els recursos que hi ha a l'empresa, tenint com a Març de referència l'estratègia corporativa. Es caracetritza per:


Estar relacionades amb el dia a diaSer específiquesDimensió temporal a curt terminiResumint: Respon a com ho fem?: (màrqueting, producció, finances,I+D+R, etc.) coordinar, gestionar,controlar, etc. Petites decisions de l'empresa.
Estratègies d'internacionalització
Estratègia multidomèstica: empreses que realitzen la seva activitat internacional país a país, amb directius del propi país, amb autonomia pel que fa al mercat local, són unitats disperses unides per la propietat. Exemple: Nestlè, Unilever.


Estratègia global: l’empresa tracta el món de forma global, s’ofereixen els mateixos productes intenta evitar duplicitat de tasques, amb una estructura molt centralitzada. El paper de les filials és passiu. Exemple: Toyota.


Estratègies internacionals/trasnacionals: l’empresa aconsegueix a la vegada l’eficiència global i la sensibilitat nacional. Les filials de cada país fan aportacions diferenciades s/circumstàncies i s/les seves pròpies característiques,.Són una font d’idees i habilitats. Per una altra banda la matriu coordina i els avantatges competitius d’una filiales poden exportar a una altra.Exemple: ABB.
Creixement intern i extern de l'empresaLocalització de l'empresaLocalització: Lloc que s'escull físicament per ubicar una empresa o un negoci
Per escollir unn lloc adient s'han de valorar un seguit de variables externes:Demanda del mercat


Proveïment de matèries primeres


Mercat de treball


Comunicacions i transport


Subministraments


Cost de la construcció i el solar


Legislació


Inversió i finançament


Desenvolupament econòmic de la regió


Dimensió de l'empresa

Dimensió de l'empresa: Capacitat de producció, que és determinada per una sèrie de factors com ara la tecnologia, el nombre de treballadors i el mercat.

Creixement de l'empresa


Creixement intern

Quan l’empresa realitza un augment de la seva dimensió per mitjà d’inversions a la seva pròpia estructura
Entradas relacionadas: