Estrategia de distribució exclusiva disminució competencia

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 5 KB

 

Canals de distribució alternatius

La franquícia


És un tipus de contracte utilitzat pel comerç pel qual una part anomenada franquiciador cedeix a una altra anomenada franquiciat la lliçència d’una marca així com els mètodes de fer negoci a canvi d’una tarifa períòdica o royalty.

El comerç electrònic


 Entenem per comerç electrònic la compravenda de béns i serveis per mitjans electrònics, particularment a través d’Internet. La principal característica és que el consumidor no té contacte físic amb el producte.

La televenda


En aquest cas, la venda es realitza a través de la televisió. La comanda es fa normalment per telèfon i el cobrament, mitjançant targeta de crèdit o contra reemborsament.

La venda mitjançant màquines automàtiques


 Són molt utilitzades per a la venda de tabac, begudes... També, per mitjà de caixers automàtics d’entitats financeres, es venen entrades per a diversos espectacles...

Estratègia de distribució


En funció del nombre de comerços en què l’empresa decideix col·locar el seu producte, podem parlar de tres alternatives:

A.

Estratègia de distribució exclusiva

Suposa que la venda del producte en una determinada zona es realitza mitjançant un únic intermediari. Aquest distribuïdor es compromet a no vendre productes de la competència i a realitzar un nombre determinat de vendes.

En conseqüència el canal que s’utilitza serà més curt.

Com avantatges podem destacar:

ÀDisminució de la competència,

ÀMajor control del fabricant sobre el producte.

ÀVenda especialitzada.

ÀForta cooperació entre fabricant i venedor.

B.

Estratègia de distribució selectiva

 Aquesta modalitat es fa quan el fabricant selecciona un nombre limitat de distribuïdors. Aquest tipus de distribució s’aplica generalment a productes cars. El canal serà curt però amb major nombre d’operacions comercials que en el cas anterior.

Com avantatges podem destacar:

Ajuda a la imatge del producte.

Com que se seleccionen els distribuïdors, es poden elimina aquells que suposin costos més elevats de distribució

C.

Estratègia de distribució intensiva

 El fabricant intenta que la majoria de punts de venda tinguin el seu producte. Se sol aplicar a productes de compra freqüent.

Com avantatges podem destacar:

ÀFacilita l’adquisició i la fidelitat del producte per part del consumidor.

ÀDificulta l’entrada de competidors, ja que no deixa forats en el mercat.

Com a inconvenients podem destacar:

ÀPossibilitat que el fet de trobar el producte en un lloc de venda inadequat perjudiqui la seva imatge.

ÀCost elevat de distribució.

ÀL’empresa pot perdre parcialment el control del mercat i del producte.

6. El marxandatge


El marxandatge es pot definir com totes les tècniques disponibles per intentar incentivar al comprador a adquirir un producte en el punt de venda.

Elements del marxandatge


La tècnica de marxandatge utilitza uns determinats mitjans per aconseguir els seus objectius:

L’ús de cartells


La situació del producte


La presentació en piles de productes


La gran quantitat de productes


La decoració


El moviment i la llum


L’organització de concursos en l’establiment


Les demostracions i les degustacions


Entradas relacionadas: